Finansiell kalender

 

Finansiell kalender 2017 og 2018:

Resultat 4. kvartal (Q4) 2017:                       14. februar 2018 (ink. årsrapport for 2017)

Resultat 1. kvartal (Q1) 2018:                        26.april 2018

Resultat 2. kvartal (Q2) 2018:                       24.august 2018

Resultat 3. kvartal (Q3) 2018:                       1.november 2018

Ordinær generalforsamling 2018:                23.mai 2018

 

Konsernets resultatpresentasjoner avholdes som regel i Oslo av konsernets konsernsjef/CEO og finansdirektør/CFO.

Det tas forbehold om endringer.