Nøkkelfakta

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2017. For nærmere detaljer om regnskapstall, se årsregnskapet i årsrapporten for 2017. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet i årsrapporten. 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
201720162015
Omsetning justert for engangseffekter150915211601
Normalisert EBITDA159120136
Engangseffekter/omstillingskostnader9-7854
Resultat før skatt103-139945
Årets resultat88-111938
EBITDA-margin10,5%7,9%8,5%
Investeringer i driftsmidler234265
Investeringer i finansielle aktiva3,89,9-23
Totalkapital247923372493
Egenkapital164714191583
Netto rentebærende gjeld78113133
Netto rentebærende gjeld/EBITDA*0,40,70,6
Likvide midler187191211
Antall mediehus 353533
Antall trykkerier555
Antall distribusjonsselskaper333
Antall årsverk772848888
Opplag per 31.12209 970205 550210 692
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt 4.kvartal)258 001306 426343 127
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt 4.kvartal)289 302313 601299 956
Sidevisninger nett per uke (snitt 4.kvartal)8,7 mill.11,5 mill.13,0 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt 4.kvartal)8,9 mill.8,8 mill.7,5 mill.
Antall aksjonærer937927911
Antall aksjer (1000)48 92748 92748 927
Resultat per aksje1,8-2,319,2
Utbytte per aksje1,51,01,25
Direkteavkastning8,9%5,1%6,6%
Aksjekurs per 31.1218,613,719,1
Børsverdi per 31.12910670935

*Basert på EBITDA justert for engangseffekter og motsatte utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.