Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred samt Brønnøysunds Avis (69 %). Mediehuset Innherred eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%). Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, deleide Trøndelagspakken (78%), Hitra-Frøya (49 %), Stjørdals-Nytt (Midt-Norsk Avisdrift AS, 40%) morselskapet Adresseavisen Gruppen, Hoopla AS (21 %) og FINN.no AS (9,96 %). 

Adresseavisen Gruppens virksomheter

Adresseavisen

Adresseavisen er Norges eldste nåværende avis og utkom første gang 3. juli 1767. Adresseavisen er det dominerende nyhets- og annonseorgan i Midt-Norge.

Brønnøysunds Avis

Avisens kjerneområde er de fem kommunene på Sør-Helgeland; Brønnøy, Sømna, Vega, Bindal og Vevelstad.

Innherred

Geografisk nedslagsfelt er Levanger og Verdal. Papiravisen kommer ut tre dager i uken.

Trønderbladet

Kjerneområde for Trønderbladet er kommunene Melhus og Midtre Gauldal, samt Klæbu og Skaun.