Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96 %), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (77 %), Altaposten (84 %), Vesteraalens Avis, Sør-Varanger Avis (19 %), Avvir (34 %), Ruijan Kaiku (66 %), annonsesamkjøringen iNord, samt gruppens multimediale selskaper HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL.no) i tillegg til morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS. Polaris Media Nord-Norge eier også andeler i Avisa Nordland (38%) og FINN.no AS (0,03%).

Polaris Media Nord-Norges virksomheter

Altaposten

Altapostens dekningsområde er kommunene Alta, Loppa og Kautokeino. Utgiverstedet er Alta. Selskapet driver også TV- og radiovirksomhet.

Folkebladet

Folkebladet dekker primært ti kommuner i Midt-Troms. Hovedkontoret ligger på Finnsnes.

Framtid i Nord

Avisens kjerneområde er kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen.

Harstad Tidende

Harstad Tidende er nummer 1-avis i Harstad, og har en sterk posisjon i nabokommunene Kvæfjord, Bjarkøy, Skånland, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Gratangen og Lavangen.

Harstad Tidende Gruppen Multimedia

HTGM er FINN.no – Partneransvarlig Nord-Norge.

Vesterålen Online

VOL.no er den ledende nettavisen i Vesterålen, og felles nettsted for mediehusene VOL, Vesteraalens Avis og Andøyposten.