Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50 %) – Nr1 Adressa-Trykk Orkanger og Norsk Avisdrift (Byavisa).

Polaris Trykk sine virksomheter

Byavisa

Gjennom oppkjøpet i Norsk Avisdrift AS og Norpost Midt-Norge AS i 2008 inngår gratisavisen Byavisa Trondheim, inkludert avisbud, som en del av Polaris Trykk AS. Byavisa er en gratisavis med et opplag på ca 87 500 eksemplarer i Trondheim og omegn.

Nr1 Adressa-trykk Orkanger

Nr1 Adressa-Trykk Orkanger ble åpnet 2. januar 2009. Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS er felleskontrollert virksomhet sammen med Nr1 Trykk AS (A-Pressen). Her trykkes 28 aviser (regionale og delopplag av Oslo-avisene Vårt Land, Klassekampen og Finansavisen) i tillegg til siviltrykk.

Polaris Trykk Ålesund

Polaris Trykk Ålesund er lokalisert i Breivika ved Ålesund og er det ledende trykkeriet på Nordvestlandet. Trykkeriet produserer 25 forskjellige titler pr. uke, herunder Sunnmørsposten-konsernets seks aviser og Romsdals Budstikke-konsernets tre aviser. Trykkeriet utfører også trykkerioppdrag innen siviltrykk.

Polaris Trykk Alta

Polaris Trykk Alta er et lokalt avistrykkeri lokalisert i Aronneskjosen i Alta. Polaris Trykk Alta trykker Altaposten, Hammerfestingen og Ruijan Kaiku. Trykkeriet utfører også trykkerioppdrag innen siviltrykk.

Polaris Trykk Harstad

Polaris Trykk Harstad er lokalisert på Stangnes ved Harstad og er det største rotasjonstrykkeriet i Nord-Norge. Polaris Trykk Harstad trykker bl.a. HTGs lokalaviser og nordopplagene av VG, Dagbladet og Dagens Næringsliv i tillegg til siviltrykkproduksjon.

Polaris Trykk Trondheim

Polaris Trykk Trondheim på Heimdal er et av Norges største avistrykkerier, og trykker ca. 125 millioner eksemplarer pr. år. Her trykkes hele opplaget til Adresseavisen og Trønder-Avisa, samt delopplag for VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Aftenposten. I tillegg til dagsaviser har trykkeriene en stor siviltrykkproduksjon.