Nøkkelfakta

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2018. For nærmere detaljer om regnskapstall, se årsregnskapet i årsrapporten for 2018. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet i årsrapporten.
Polaris Media proforma (tall i mill. NOK om ikke annet er angitt) 2018 2017 2016
Omsetning justert for engangseffekter 1525 1509 1521
Normalisert EBITDA 159 159 120
Engangseffekter/omstillingskostnader 0 9 -78
Resultat før skatt 114 103 -139
Årets resultat 95 88 -111
EBITDA-margin 10,4% 10,5%  7,9%
Investeringer i driftsmidler 21 23 42
Investeringer i finansielle aktiva 18 -3,8 -9,9
Totalkapital 2634 2479 2337
Egenkapital 1828 1647 1419
Netto rentebærende gjeld 12 78 113
Netto rentebærende gjeld/EBITDA¹ 0,1 0,4  0,7
Likvide midler 235 187 191
Antall mediehus² 39 42 42
Antall trykkerier 5 5  5
Antall distribusjonsselskap 3 3  3
Antall årsverk 748 772 848
Opplag per 31.12  221 928 209 970 205 550
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt 4.kvartal)² 248 992 285 799 306 426
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt 4.kvartal)² 324 001 308 709 313 601
Sidevisninger nett per uke (snitt 4.kvartal)² 8,4 mill. 9,0 mill. 11,5 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt 4.kvartal)² 10,7 mill. 9,0 mill. 8,8 mill.
Antall aksjonærer 962 937 927
Antall aksjer (1000) 48 927 48 927 48 927
Resultat per aksje 1,9 1,8 -2,3
Utbytte per aksje 1,75 1,5 1,0
Direkteavkastning 7,2% 8,9% 5,1%
Aksjekurs per 31.12 26,4 18,6 13,7
Børsverdi per 31.12 1 292 910  670
¹Basert på EBITDA justert for engangseffekter og motsatte utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med SpareBank 1 SMN. ²Inkluderer fem tilknyttede selskap, samt fem selskap i Trønder-Avisa konsern.