Informasjon om bruk av «cookies» og personvernpolicy (tidligere versjon – før 19. sept. 2016)

Innledning

Polaris Media består av mediehus med lange medietradisjoner, basert på tillit og troverdighet i leser- og annonsørmarkedet. Å opprettholde tilliten blant brukerne er svært viktig for oss, og vi er derfor opptatt av å ivareta våre brukeres personvern på en god måte. Dette gjør vi gjennom å være åpne om hva slags informasjon vi samler om våre brukere, og hvordan vi benytter denne informasjonen for å videreutvikle og tilpasse våre tjenester til det beste for brukeren.

Denne siden beskriver vår bruk av anonyme data, personopplysninger og informasjonskapsler, samt den datapolicy vi har definert for å sette rammer for hva eksterne aktører har lov å samle av data om våre brukere.

I tillegg henviser vi til relevante dokumenter fra andre aktører, i tilfeller hvor data deles eller behandles av andre.

Hva slags informasjon samler vi inn, og hvordan samler vi det inn?

Vi samler inn opplysninger både i forbindelse med at du blir abonnent eller registrerer deg som bruker, og når du bruker tjenestene våre. Vi skiller mellom to typer data, personopplysninger og anonyme opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene.

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Når du blir abonnent eller registrerer deg som bruker hos oss vil du oppgi en del data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis ved å sende oss en e-post til kundesenteret eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker våre tjenester registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Dette gjør det mulig å forbedre tjenestene våre samt å tilpasse innholdet til ditt spesielle bruks- og interessemønster. Som eksempel kan vi samle informasjon om hvilke redaksjonelle og kommersielle tjenester og annonser du besøker. Dersom brukeren ikke er abonnent eller på annen måte har registrert seg og frivillig oppgitt personopplysninger til våre mediehus, er denne typen informasjon anonym og kan ikke knyttes til identifiserbare enkeltpersoner.

Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling

Vi registrerer informasjon som brukernes enheter avgir og enhetenes tilkobling til våre tjenester. Eksempler på slik informasjon er type enhet, operativsystem, nettleserinformasjon, IP-adresse, informasjonskapsler (cookies) og unike identifikasjonsfiler. Er du abonnent eller registrert bruker, kan denne informasjon også kobles opp mot din brukerkonto. Teknisk informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse og optimalisere visningen av våre tjenester til den enheten du bruker, i tillegg kan vi analysere ulike måter brukerne benytter tjenestene på.

Informasjon om bruk av tjenestene

Når du besøker en nettside hos Polaris Media registreres din aktivitet automatisk i våre datalogger og analyseverktøy. Eksempler på slik informasjon er kategori for en artikkel du har lest, hvor lenge du har lest den, hvor du kommer fra og hvor du går videre. Vi bruker denne informasjonen blant annet til å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold og markedskommunikasjon som er tilpasset til ditt bruksmønster.

Informasjon om posisjon

Det kan hende at vi registrerer din geografiske posisjon ut i fra IP-adressen eller andre former for geolokalisering, eksempelvis når du bruker mobiltjenestene våre. Informasjonen kan blant annet brukes til å vise deg redaksjonelt innhold og annonser som er relevant for det området du befinner deg i og utarbeide statistikk.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du besøker våre tjenester bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker blant annet informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du bruker en av Polaris Medias tjenester som krever pålogging. Det kan også hende at vi lagrer anonyme identifikatorer lokalt på din enhet, eksempelvis for enheter hvor vi ikke kan benytte informasjonskapsler (dette gjelder særlig mobile enheter). Informasjonskapsler utdypes mer i et senere avsnitt.

Gjennomsiktige grafikkelementer (også kalt websignaler/webkryp)

Vi kan også bruke gjennomsiktige grafikkelementer for å forenkle annonsering på våre nettsider. Dette er små grafikkelementer med en unik identifikator og har lignende funksjon som informasjonskapsler. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å f.eks. kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren.

Hva samler vi ikke inn?

Sensitive personopplysninger

Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger. Sensitive personopplysninger kan være opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Hvordan behandler vi informasjon om brukerne?

Informasjon om brukerne og deres adferd blir lagret i databaser hos oss eller hos tredjeparter Polaris Media benytter i leveransen av våre tjenester. En liste over verktøy vi benytter finner du nederst i denne teksten. Dersom tredjeparter benyttes til å behandle personopplysninger vil databehandlingen reguleres med avtaler som sikrer konfidensialitet.

Informasjonskapsler

Når du benytter våre tjenester, enten anonymt, eller som identifiserbar person, benytter vi en informasjonskapsel for å gjenkjenne deg. En informasjonskapsel, ofte kalt «cookie», er en tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når du besøker et nettsted. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre tidligere brukerinnstillinger, registrere hvilke sider du besøker og hvilke valg du gjør mens du bruker dem. Vi benytter ulike verktøy for å gjøre analyse av bruksmønster og for å tilpasse innholdet i tjenestene du benytter. Hvert enkelt verktøy benytter sine egne informasjonskapsler. Liste over verktøy vi benytter finner du i avsnittet «Verktøy som benyttes i Polaris Media».

Ved å benytte tjenesten, uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren, så samtykker du til at mediehusene i Polaris Media kan benytte denne teknologien til formålene som nevnt i denne teksten med henvisninger. Om du ikke vil tillate lagring av for eksempel informasjonskapsler på din datamaskin må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du kan miste funksjonalitet hos alle de nettstedene du bruker, ikke bare nettsteder knyttet til Polaris Media.

Av og til brukes også informasjonskapsler fra tredjeparter for å gjøre markedsundersøkelser og trafikkmålinger, forenkle annonsehåndteringen og for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet.

Deaktivering og sletting av informasjonskapsler

Det er mulig å deaktivere eller slette informasjonskapsler i din nettleser. Fremgangsmåten varierer mellom nettlesere. Disse lenkene peker på fremgangsmåter for de fire meste brukte nettleserne:

For andre nettlesere henviser vi til leverandørens dokumentasjon.

Dersom du ønsker å lære deg mer om informasjonskapsler, anbefaler vi den engelske artikkelen fra Wikipedia:

Deling av opplysninger

Opplysninger om din bruk av tjenestene kan bli utlevert til andre selskaper i Polaris Media til bruk for samme formål som de ble innsamlet for.

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Polaris Medias tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.

Polaris Media vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen uten først å ha innhentet ditt samtykke. Dette er imidlertid ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven §15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til Polaris Media, vil bli pålagt konfidensialitet, og vil ikke bli tillatt å bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.

Forskning

Polaris Media er opptatt av å forbedre tjenestene sine, også gjennom forskningsprosjekter. For å kunne skape verdifulle funn fra slik forskning vil det være nødvendig å dele detaljerte opplysninger til forskningsinstitusjonene som samarbeider med Polaris Media. I slike prosjekter vil det inngås samarbeidsavtaler som sikrer at de detaljerte opplysningene kun er tilgjengelig i forskningen og behandles konfidensielt i henhold til forskningsetikk og gjeldende regelverk. Funn som publiseres fra slik forskning skal være anonymisert.

Hva bruker vi opplysningene til?

Opplysninger vi samler inn bruker vi til å forstå hvordan tjenestene benyttes, eller til å tilpasse tjenestene til brukerne. Eksempelvis ved å følge med på hvordan tjenestene blir brukt, anbefale leserne redaksjonelt innhold, eller presentere annonser tilpasset brukerne og deres bruksmønster.

Få innsikt i trender og hvordan tjenestene konsumeres

Bruksmønster og markedsforståelse

Vi bruker ulike analyse og innsiktsverktøy for å forstå hvordan brukerne benytter våre tjenester. Formålet med dette er bl.a. å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt forbedre produkttilbudene og tjenestene våre. Slike analyser kan gjøres av Polaris Media selv, eller ved at Polaris Media gjør et uttrekk av opplysninger som en annen aktør gjør analyse på. Hvis det utleveres personopplysninger til andre for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.

Personalisering av tjenestetilbudet

Innholdsanbefalinger og brukertilpassede tjenester

Vi ønsker å gi deg anbefalinger og tjenestetilpasninger basert på din brukeratferd og dine uttrykte preferanser. Det kan for eksempel være anbefalinger om annet innhold eller andre produkter og tjenester basert på det du har lest eller kjøpt (liknende eller beslektede produkter og tjenester). Vi kan også anbefale produkter og tjenester basert på hva andre brukere med liknende bruksmønster som deg har sett eller kjøpt.

Bedre brukeropplevelser

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg mer brukervennlige tjenester. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.

Annonsering

Vi ønsker å levere digitale annonsekampanjer med høyere relevans for den enkelte bruker. For å gjøre dette kan vi bruke informasjon om brukerne til å målrette annonser med egne eller lisensierte teknologier, eller utlevere anonymiserte opplysninger til samarbeidspartnere.

Markedsføring

Hvis du har et aktivt kundeforhold til Polaris Media, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, med mindre du har bedt oss om noe annet. Slik markedsføring kan også inneholde tilbud og informasjon fra tredjepart. Har du ikke et aktivt kundeforhold med oss, kan vi sende slik markedsføring hvis du har gitt oss samtykke til det. Vi vil ikke sende deg markedskommunikasjon fra tredjepart med mindre du aktivt har samtykket til dette.

Reservere seg mot innsamling av egne personopplysninger

Brukere av våre tjenester kan reservere seg mot innsamling av data. Dette gjør du ved å deaktivere informasjonskapsler som beskrevet tidligere eller deaktivere tredjepartsverktøyene som registrerer data. Du finner lenker til å deaktivere i verktøy-listen under avsnittet «Verktøy som benyttes i Polaris Media».

Merk at disse verktøyene benyttes til å tilpasse våre tjenester og gi brukerne bedre og mer tilpassede brukeropplevelser. Denne funksjonaliteten vil ikke virke dersom brukeren deaktiverer informasjonskapsler eller deaktiverer enkelte av tredjepartsaktørene nedenfor. I tillegg vil du som abonnent eller registrert bruker, miste tilgang til tjenester som krever pålogging.

Sletting av opplysninger

Ved å slette nettleserhistorikk og informasjonskapsler, nullstilles anonyme opplysninger lagret om deg. Se avsnittet om informasjonskapsler for fremgangsmåte.

Dersom det er ønskelig å slette registrerte brukerprofiler, kan dette gjøres ved å logge på SPiD for å slette brukerkontoen, samt kontakte mediehusenes kundesenter for å slette informasjon i mediehusets interne kundedatabase.

Verktøy som benyttes i Polaris Media

Nedenfor er en liste over verktøy som benyttes til analyseformål og for å kunne tilby bedre tjenester i Polaris Media. Du kan deaktivere innsamling av data ved å klikke på linkene under for de enkelte verktøy (merk at disse mekanismene stort sett er basert på informasjonskapsler, slik at du kan måtte gjøre innstillingene på nytt hvis du sletter informasjonskapslene eller bytter nettleser):

Endringer av denne personvernpolicyen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere Polaris Medias personvernpolicy, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk.

Polaris Media bruker SPiD (Schibsted Payment ID) til å administrere tilgang til våre digitale abonnementstjenester. SPiD leveres av Schibsted Payment AS, som er et heleid datterselskap av Schibsted Media Group. Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto hos et av mediehusene i Polaris Media, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer mediehusets og Schibsted Payments bruk av opplysninger som samles inn. Ved større endringer i brukeravtalen vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere denne på nytt.

SPiDs personvernpolicy kan du lese her.

Mediehusene i Polaris Media har egne vilkår. For å få tilgang til vilkårene henviser vi til kundeservice for de respektive mediehusene.

Retningslinjer ovenfor annonsører og andre tredjeparter

Mediehusene i Polaris Media er opptatt av personvern. Gjennom vår datapolicy legger vi derfor begrensninger for hva våre samarbeidspartnere får lov til å samle inn av informasjon om våre brukere.

Vi mener det er viktig å ha en avtale med våre samarbeidspartnere som sier at informasjon om våre brukere eller annonsører ikke kan benyttes utenfor våre nettsteder. Vi ønsker samtidig å ha kontroll med hva som skjer med informasjonen som hentes ut via informasjonskapsler på våre nettsider som genereres av våre samarbeidspartnere, såkalte «tredjepartscookies.»

Våre begrensninger og kontroll blir nå juridisk ivaretatt gjennom innføringen av en avtaletekst om vår Datapolicy i alle annonseavtaler mellom annonsører og Polaris Media. Denne avtaleteksten baserer seg i korte trekk på tre viktige hovedprinsipper som angitt nedenfor.

  1. Polaris Media skal ha kontroll på data fra sine digitale tjenester

Informasjon om brukerne som genereres på bakgrunn av innhold Polaris Media skaper (redaksjonelt eller brukergenerert) skal Polaris Media ha kontroll på

Andre aktører skal ikke kapitalisere på slike data uten samtykke fra Polaris Media

  1. Transparens og åpenhet om bruk av data

Polaris Media vil ikke tillate at noen samler informasjon basert på innhold på våre digitale tjenester eller om våre brukeres adferd, uten å kjenne til hvordan informasjonen blir benyttet videre

Polaris Media skal være åpne om hvordan data samles og anvendes ovenfor våre brukere og annonsører.

  1. Brukere og annonsører skal være trygge

Som annonsør eller bruker av Polaris Media sine nettsteder, skal man være trygg på at vi ikke misbruker data, eller at andre aktører vi etter avtale har gitt tilgang til data ikke misbruker disse.

Avtaleteksten kan leses i detalj her: Avtale om Datapolicy i Polaris Media.

Sist oppdatert: 04. august 2016