Ledige stillinger

Polaris Media søker en forretningsorientert CFO som vil ha overordnet ansvar for konsernets økonomi- og finansfunksjon.

I dette inngår ansvar for rapportering, regnskap, budsjettprosesser, samt rapportering til konsernstyret, revisjonsutvalg og børs. CFO har en sentral rolle i konsernledelsen og i arbeidet med strategiutvikling, IR og M & A.  Som CFO i Polaris Media vil du være en viktig bidragsyter i arbeidet med å identifisere forbedringspotensial og effektiviseringsmuligheter i konsernet, samt nye forretningsmuligheter.

Se stillingsbeskrivelsen på visindi.no