Ledige Stillinger

Polaris Media ASA vokser og vi har behov for økt kapasitet til å gjennomføre og følge opp satsninger i konsernet, både nye prosjekter og gjennomføring og oppfølging av investeringer. I den forbindelse søker konsernet opp til tre nye forretningsutviklere. Hos oss får du jobbe med oppgaver som er viktige for lokalsamfunn og demokratiet, i et stort børsnotert selskap med hovedkontor i Trondheim, nært ledelse og styret, i en bransje i stadig forandring og med oppgaver som er godt forankret i konsernets strategi. Du vil inngå i et team med forretningsutviklere og raskt merke at læringskurven er bratt og at ansatte blir satset på. Du vil rapportere til konserndirektør for prosjekt og forretningsutvikling som er en del av konsernledelsen og arbeidsted vil være Trondheim.

Les mer på headvisor.no.

Møt tre av dine kommende kolleger.