Et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern

78
mediehus
611.000
abonnenter
3,6 mrd.
årlig omsetning

Redaksjonell virksomhet

Polaris Media er et konsern som legger stor vekt på journalistisk utvikling og de enkelte mediehusenes samfunnsoppdrag. Dette er nedfelt i vedtektene. Redaktørforum og Stiftelsen Polaris Media er de viktigste organer i det redaksjonelle samarbeidet i Polaris Media.