Om Polaris Media

Kontaktinformasjon

Polaris Media ASA Besøksadresse: Ferjemannsveien 10 7042 Trondheim Postadresse: Polaris Media ASA Postboks 3200 Torgarden 7003 Trondheim E-post: firmapost@polarismedia.no Kundesenter:

Retningslinjer for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer 

Bakgrunn Formål og omfang. Disse retningslinjene fastsetter vilkår for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer som leveres på en

Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter

Personvernerklæring Polaris Media

1. INNLEDNING Polaris Media er et mediehuskonsern som består av flere lokale og regionale mediehus med lange medietradisjoner basert på

Cookie-erklæring

1. INNLEDNING Denne cookie-erklæringen beskriver bruken av informasjonskapsler (cookies) og liknende teknologi på Polaris Media sine mediehus’ nettsider. For videre

Åpenhetsloven – Polaris Media Midt-Norge

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige

Konsernstyret i Polaris Media

Trond Berger styreleder, medlem av kompensasjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere) Trond Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og

Samfunnsansvar

Vår rolle som samfunnsaktør Polaris Medias formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet.

Konsernledelsen i Polaris Media

Per Axel Koch Konsernsjef Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH

Visjon og formål

Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Uavhengig journalistikk er en bærebjelke i et velfungerende demokrati. Gjennom