Om Polaris Media

Kontaktinformasjon

Polaris Media ASA Besøksadresse: Ferjemannsveien 10 7042 Trondheim Postadresse: Polaris Media ASA Postboks 3200 Torgarden 7003 Trondheim E-post: firmapost@polarismedia.no Kundesenter:

Retningslinjer for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer 

Bakgrunn Formål og omfang. Disse retningslinjene fastsetter vilkår for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer som leveres på en

Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler – utdypende informasjon

Dine data – ditt valg Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler Polaris Media består av mange mediehus med lange

Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter

Konsernstyret i Polaris Media

Trond Berger styreleder, medlem av kompensasjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere) Trond Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og

Samfunnsansvar

Vår rolle som samfunnsaktør Polaris Medias formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet.

Konsernledelsen i Polaris Media

Per Axel Koch Konsernsjef Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH

Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler

Dine data – ditt valg Polaris Media består av mange mediehus med lange medietradisjoner, basert på tillit og troverdighet. Vi er opptatt

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernpolicy (tidligere versjon – før 19. sept. 2016)

Innledning Polaris Media består av mediehus med lange medietradisjoner, basert på tillit og troverdighet i leser- og annonsørmarkedet. Å opprettholde

Visjon og formål

Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Uavhengig journalistikk er en bærebjelke i et velfungerende demokrati. Gjennom