Om Polaris Media

Kontaktinformasjon

Polaris Media ASA Besøksadresse: Ferjemannsveien 10 7042 Trondheim Postadresse: Polaris Media ASA Postboks 3200 Torgarden 7003 Trondheim E-post: firmapost@polarismedia.no Kundesenter:

Retningslinjer for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer 

Bakgrunn Formål og omfang. Disse retningslinjene fastsetter vilkår for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer som leveres på en

Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler – utdypende informasjon

Dine data – ditt valg Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler Polaris Media består av mange mediehus med lange

Konsernstyret i Polaris Media

Trond Berger (f. 1957) Styreleder Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og befalsskole (1977). Var CFO i

Samfunnsansvar

Vår rolle som samfunnsaktør Polaris Medias formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar Polaris Media følger «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse». Selskapets redegjørelse omfatter også redegjørelse om foretaksstyring

Konsernledelsen i Polaris Media

Per Axel Koch (f. 1961) Konsernsjef Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling

Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler

Dine data – ditt valg Polaris Media består av mange mediehus med lange medietradisjoner, basert på tillit og troverdighet. Vi er opptatt

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernpolicy (tidligere versjon – før 19. sept. 2016)

Innledning Polaris Media består av mediehus med lange medietradisjoner, basert på tillit og troverdighet i leser- og annonsørmarkedet. Å opprettholde

Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige