Personvernerklæring Polaris Media

1. INNLEDNING

Polaris Media er et mediehuskonsern som består av flere lokale og regionale mediehus med lange medietradisjoner basert på tillit og troverdighet. Mediehusene behandler personopplysninger om deg som bruker våre produkter og tjenester. Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern på en god og betryggende måte, og du vil i denne personvernerklæringen finne informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

De enkelte mediehusene i Polaris Media ASA er i hovedsak behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen og for tjenestene som det enkelte mediehuset leverer. Du kan finne en oversikt over de behandlingsansvarlige, tjenestene mediehusene er behandlingsansvarlig for og kontaktinformasjon nedenfor i punkt 9.

2. HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Generelt

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og IP-adresse. Vi kan innhente disse opplysningene fra deg eller via informasjonskapsler/cookies. For mer om cookies på mediehusenes sider, se vår cookie-erklæring.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, for hvilke formål disse personopplysningene behandles og hva vårt rettslige grunnlag for hver enkelt behandling er.

2.2 Levering av våre produkter og tjenester

Behandlingsformål

Levering av mediehusets produkter og tjenester til abonnenter. Mediehuset leverer en rekke produkter og tjenester til sine brukere, som for eksempel våre nyhetssider, applikasjoner og fysisk levering av våre aviser. For å kunne levere og drifte slike tjenester som du har oppsøkt/bedt om, behandler vi enkelte personopplysninger om deg.

 • Behandlingsgrunnlag: Avtalen du har inngått med oss om levering/abonnement av våre produkter eller tjenester.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og fødselsdato. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, kundeservicehenvendelser, familiedeling, mv. Betalingsinformasjon: Din kjøps- og betalingshistorikk, og betalingsmetode. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer og IP-adresse. Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto, og enheten du bruker. Vi benytter Vipps for å verifisere navn, telefonnummer og alder.

Levering av mediehusets produkter og tjenester til ikke-betalende brukere. Mediehuset leverer nyhetssider og applikasjoner til sine ikke-betalende brukere. Dette gjelder brukere som har tilgang via familiedeling eller som har opprettet en Schibsted-konto, uten å ha abonnement.

 • Behandlingsgrunnlag: Mediehusets berettiget interesse i å tilby tilgang til abonnementsinnhold eller annet innhold for disse brukerne.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og fødselsdato. For familiedeling – informasjon om tilknyttet abonnement. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer, og IP-adresse. Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto og enheten du bruker.

Fakturering og betaling. Mediehuset behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre og sikre betalingen for din bruk av våre produkter og tjenester. Mediehuset vil også behandle disse opplysningene for å sikre at betalingen gjennomføres, og eventuelt for å følge opp ved utestående betalinger.

 • Behandlingsgrunnlag: Avtalen du har inngått med oss om levering/abonnement på våre produkter eller tjenester.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, adresse, epostadresse, telefonnummer. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, kundeservicehenvendelser, mv. Betalingsinformasjon: Din kjøps- og betalingshistorikk, og betalingsmetode. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer, og IP-adresse. Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto, valgt betalingsmetode og enheten du bruker.

Personlig tilpasset redaksjonelt innhold. Mediehuset tilpasser våre produkter og tjenester til dine preferanser basert på informasjon vi har om din brukeratferd for å skape en mer relevant brukeropplevelse for deg. For eksempel vil vi kunne foreslå nyhetsartikler i nyhetsbrev eller plassere artiklene på våre tjenester slik at de artiklene vi tror er mest relevante for deg gis en mer sentral plassering eller anbefales basert på opplysninger om hvor du befinner deg, hvilke interesser du har og hva andre i samme segment som deg er interessert i.

 • Behandlingsgrunnlag: Mediehusets berettiget interesse i å tilby et innhold som oppleves relevant og tilpasset våre brukere. Du kan reservere deg mot denne behandlingen på «Mine Personverninnstillinger».
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, epostadresse og fødselsdato. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer, IP-adresse, posisjonsdata og lese- og handlingshistorikk. Våre antagelser om deg: Vurderinger av dine interesser, preferanser, antagelser om ditt kjønn, din alder, osv. Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto, enheten du bruker eller slutninger vi gjør basert på opplysninger vi har lagret om deg.

Personlig tilpasset utseende/funksjonalitet. Mediehusets tilpasser sine produkter og tjenester basert på tilpasningene du har bedt oss om. For eksempel vil du kunne velge skriftstørrelse, dark mode-funksjonalitet, mv.

 • Behandlingsgrunnlag: Samtykke.
 • Kategorier av personopplysninger: Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer og IP-adresse. Vi innhenter disse opplysningene fra enheten du bruker.

Sende nyhetsvarsler eller liknende varsler. Dersom du har samtykket til det ved å gjøre valg i din enhet, vil vi behandle personopplysninger for å sende deg varsler (for eksempel push-varsel om nyhetsartikler) i våre apper.

 • Behandlingsgrunnlag: Samtykke.
 • Kategorier av personopplysninger: Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer og IP-adresse. Vi innhenter disse opplysningene fra enheten du bruker.

Kundeservice og support. Mediehuset yter kundeservice og support knyttet til våre produkter og tjenester via epost, telefon eller gjennom andre kommunikasjonsplattformer hvor du tar kontakt med oss (for eksempel sosiale medier). I sammenheng med slike kundehenvendelser, vil mediehuset behandle personopplysninger om deg og samle inn opplysninger fra dialogen for å kunne yte så effektiv og god hjelp som mulig til våre brukere.

 • Behandlingsgrunnlag: Dersom du har inngått en abonnementsavtale eller liknende avtale med oss og kundeservicen/supporten knytter seg til denne avtalen, vil vi behandle personopplysningene for å levere tjenesten til deg i henhold til avtalen. Dersom du er en gratisbruker eller ikke har inngått avtale med oss om det kundeservicen/supporten knytter seg til, vil vi behandle personopplysningene på bakgrunn av vår berettiget interesse i å sikre brukertilfredshet.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og fødselsdato. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, kundeservicehenvendelser, familiedeling, mv. Betalingsinformasjon: Din kjøps- og betalingshistorikk, og betalingsmetode. Andre opplysninger som mottas fra deg i vår kommunikasjon med deg eller som vi trenger for å kunne svare på dine henvendelser. Vi innhenter disse opplysningene fra deg og din Schibsted-konto.

Opplæring, analyse og tjenesteutvikling knyttet til kundeservice. Mediehuset vil bruke lydopptak og annen kommunikasjon vi har hatt med deg gjennom vår kundeservice i opplæringen av våre medarbeidere og til analyse og utvikling av våre kundeservicetjenester for å sikre at vi yter helhetlig kundeservice med best mulig kvalitet, effektivitet og kundetilfredshet.

 • Behandlingsgrunnlag: Mediehusets berettiget interesse i å forbedre kundeservicen for våre brukere. For bruk av lydopptak gjelder samtykke.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og fødselsdato. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, kundeservicehenvendelser, familiedeling, mv. Betalingsinformasjon: Din kjøps- og betalingshistorikk, og betalingsmetode. Andre opplysninger som mottas fra deg i vår kommunikasjon med deg eller som vi trenger for å kunne svare på dine henvendelser. Vi innhenter disse opplysningene fra deg og din Schibsted-konto.

Kommunikasjon knyttet til abonnementsavtalen du har inngått med oss. Mediehuset vil sende deg meldinger eller andre henvendelser knyttet til abonnementsavtalen du har inngått med oss (både betalt og ikke-betalt abonnementsavtale). Henvendelsene vil knytte seg til kontakt som det er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene og produktene våre til deg. For eksempel vil vi ta kontakt med deg ved manglende betaling, forsinket levering av avis, informasjon knyttet til endringer og avslutninger av avtaleforholdet vårt. Vi anser deg for å ha et kundeforhold til oss 365 dager etter avsluttet abonnement.

 • Behandlingsgrunnlag: Avtalen du har inngått med oss om levering/abonnement på våre produkter eller tjenester.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og fødselsdato. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, familiedeling, mv. Betalingsinformasjon: Din kjøps- og betalingshistorikk, og betalingsmetode. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer, IP-adresse, og lese- og handlingshistorikk (f.eks. åpning og lesing av epost). Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto og enheten du bruker.

Nyhetsbrev. Mediehuset vil sende deg nyhetsbrev for å fremheve innhold som kan være interessant for deg. Redaksjonelt innhold kan være tilpasset deg, avhengig av dine personverninnstillinger.

 • Behandlingsgrunnlag: Mediehusets berettiget interesse i å fremheve eget innhold på en effektiv og hensiktsmessig måte. I tilfeller hvor nyhetsbrevet ikke er knyttet til hovedproduktet, så vil vi be om ditt samtykke. Du kan melde deg av nyhetsbrev ved å benytte avmeldingslenke i eposten.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, epostadresse. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, familiedeling, mv. Våre antagelser om deg: Vurderinger av dine interesser, preferanser, antagelser om ditt kjønn, din alder, osv. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer, IP-adresse, og lese- og handlingshistorikk (f.eks. åpning og lesing av epost). Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto, enheten du bruker eller slutninger vi gjør basert på opplysninger vi har lagret om deg.

Markedskommunikasjon knyttet til mediehusets egne produkter og tjenester. Mediehuset vil markedsføre våre produkter og tjenester via ulike kanaler. Kommunikasjonen kan være tilpasset deg for å være mest mulig relevant.

 • Behandlingsgrunnlag: Mediehusets berettiget interesse i å markedsføre egne produkter og tjenester på en effektiv og hensiktsmessig måte.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, epostadresse, telefonnummer og fødselsdato. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, familiedeling, mv. Våre antagelser om deg: Vurderinger av dine interesser, preferanser, antagelser om ditt kjønn, din alder, osv. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer, IP-adresse, og lese- og handlingshistorikk (f.eks. åpning og lesing av epost). Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto, enheten du bruker eller slutninger vi gjør basert på opplysninger vi har lagret om deg.

Markedskommunikasjon knyttet til produkter og tjenester fra samarbeidspartnere. Mediehuset vil markedsføre våre produkter og tjenester via ulike kanaler. Kommunikasjonen kan være tilpasset deg for å være mest mulig relevant.

 • Behandlingsgrunnlag: Mediehusets berettiget interesse i å markedsføre produkter og tjenester på en effektiv og hensiktsmessig måte. I enkelte tilfeller vil vi be om ditt samtykke for å sende deg slik markedskommunikasjon.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, epostadresse, telefonnummer og fødselsdato. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, familiedeling, mv. Våre antagelser om deg: Vurderinger av dine interesser, preferanser, antagelser om ditt kjønn, din alder, osv. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer, IP-adresse, og lese- og handlingshistorikk (f.eks. åpning og lesing av epost). Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto, enheten du bruker eller slutninger vi gjør basert på opplysninger vi har lagret om deg.

Redaksjonell analyse og produktutvikling. Mediehuset samler inn og behandler personopplysninger om deg og andre for å kunne skape aggregerte datasett og rapporter for å gi våre redaksjoner innsikt. Rapportene benyttes av redaksjonene for å prioritere ressurser, slik at vi oppfyller vår samfunnsrolle ved å levere relevant, uavhengig journalistikk om ditt nærområde.

 • Behandlingsgrunnlag: Mediehusets berettigede interesse i å levere relevant journalistisk innhold, for å oppfylle samfunnsrollen.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: fødselsdato og kjønn. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer, IP-adresse og lese- og handlingshistorikk. Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto og enheten du bruker.

Analyse og produktutvikling (ikke redaksjonell). Mediehuset samler inn og behandler personopplysninger for å analysere hvordan du og andre brukere interagerer med våre produkter og tjenester, for å kunne videreutvikle disse, samt utvikle nye produkter og tjenester. Som en del av den pågående produktforbedringen og -utviklingen vil vi også kunne bruke brukerdata for å trene maskinlæringsmodeller.

 • Behandlingsgrunnlag: Mediehusets berettiget interesse i å utvikle og forbedre sine tjenester.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, fødselsdato og kjønn. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, kundeservicehenvendelser, familiedeling, mv. Betalingsinformasjon: betalingsmetode. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer, IP-adresse og lese- og handlingshistorikk. Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto og enheten du bruker.

Spørreundersøkelser. Mediehuset vil i enkelte tilfeller spørre deg om du ønsker å besvare spørreundersøker om din bruk av våre tjenester eller andre temaer for å gi oss bedre innsikt i hvordan du bruker våre tjenester, hvilke temaer som du er særlig interessert i eller hvordan du stiller deg enkelte saker/temaer.

 • Behandlingsgrunnlag: Samtykke.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, fødselsdato og kjønn. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, kundeservicehenvendelser, familiedeling, mv. Øvrige opplysninger som du deler med oss gjennom den konkrete spørreundersøkelsen. Vi innhenter disse opplysningene fra deg og din Schibsted-konto.

Sikkerhet, feilsøking og misbruk. Mediehuset behandler personopplysninger om deg for å sikre våre produkter og tjenester, identifisere feil i våre tjenester og for å sørge for at våre tjenester brukes på en lovlig måte i henhold til våre vilkår, retningslinjer og forpliktelser.

 • Behandlingsgrunnlag: Mediehusets berettigede interesse i å ivareta sikkerheten for våre produkter og tjenester, og avdekke misbruk og andre ulovlige forhold.
 • Kategorier av personopplysninger: Din profilinformasjon: navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og fødselsdato. Abonnementsinformasjon: informasjon om type abonnement og endringer i abonnementet, familiedeling, mv. Betalingsinformasjon: Din kjøpshistorikk, betalingsmetode, kortinformasjon og tidligere betalinger. Teknisk informasjon om din enhet: informasjonskapselidentifikatorer, brukeridentifikatorer og IP-adresse. Vi innhenter disse opplysningene fra deg, din Schibsted-konto, og enheten du bruker. Vi benytter Vipps for å verifisere navn, telefonnummer og alder.

2.3 Spesielt om journalistikk

Mediehusene i Polaris Media behandler personopplysninger som del av sin journalistiske virksomhet. Av hensyn til informasjons- og ytringsfriheten gjelder personvernlovgivningen i begrenset grad for mediehusenes behandling av personopplysninger for journalistiske formål. Mediehusene har et sterkt fokus på kildevern og informasjonssikkerhet, og oppfyller kravene som stilles til redaksjonelle virksomheter.

3. HVEM VI DELER DINE PERSONOPPLYSNINGER MED

3.1 Generelt

Mediehusene i Polaris Media bruker tjenesteleverandører til å utføre enkelte oppgaver. For at disse tjenesteleverandørene skal kunne utføre denne jobben trenger enkelte av de tilgang til personopplysninger. Vi deler blant annet dine personopplysninger innenfor:

 • Polaris Media for å foreta administrative oppgaver for alle mediehus i konsernet. Dette gjelder:
  • Polaris Media ASA, som har felles behandlingsansvar med Schibsted Norge for behandling av personopplysninger ved bruk av Schibsted-konto.
  • Polaris Media Annonse, del av Adresseavisen AS, som har felles behandlingsansvar med mediehusene for behandling av personopplysninger innenfor annonseområdet.
  • Polaris Media Brukermarked, del av Adresseavisen AS, som har felles behandlingsansvar med mediehusene for behandling av personopplysninger innenfor brukermarkedsområdet.
  • Polaris Media Teknologi, del av Adresseavisen AS, som er databehandler på vegne av mediehusene for behandling av personopplysninger innenfor IKT og teknologiutvikling.
  • Polaris Media Kundesenter, del av Adresseavisen AS, som er databehandler på vegne av mediehusene for behandling av personopplysninger ved brukerhenvendelser.
  • Polaris Media Telefontjenester, del av Adresseavisens Telefontjenester AS, som er databehandler på vegne av mediehusene for behandling av personopplysninger ved telefonoppfølging og -salg.
  • Polaris Media Tjenestesenter for økonomi og regnskap, del av Polaris Media ASA, som er databehandler på vegne av mediehusene for behandling av personopplysninger ved utarbeidelse av regnskap
  • Polaris Media Distribusjon, herav Polaris Distribusjon Midt-Norge AS, Polaris Distribusjon Nordvestlandet AS, Agderposten Distribusjon AS, Sunnhordland Distribusjon AS og Polaris Distribusjon Nord-Norge AS, som er databehandler på vegne av mediehusene for behandling av personopplysninger ved distribusjon av aviser.
 • Utvalg av viktige tredjeparter som bistår oss i vårt arbeid for å drifte og utvikle våre tjenester
  • For å kunne levere og drifte våre tjenester: Schibsted Norge, Aria, Vipps, Payex, LiveAgent, Strex, Puzzel, Logiq, Unit4, Distribution Innovation.
  • For analyse og produktutvikling: Segment.io, Amplitude, Kilkaya, Amazon Web Services, Snowflake.
  • For kundekommunikasjon: Customer.io, Mailchimp, Strex.
  • For personalisering: Schibsted Norge, Segment.io.

Polaris Media har etablert regler og rutiner som begrenser våre ansattes tilgang til dine personopplysninger utfra en vurdering av hvem som har behov for tilgang utfra sine konkrete arbeidsoppgaver.

3.2 Spesielt om forholdet til Schibsted

Mediehuset er en del av Polaris Media, som samarbeider med Schibsted for å sikre en enhetlig innloggingsløsning på tvers av Schibsted og Polaris Media sine tjenester, og for annonseformål. Samarbeidet innebærer at Schibsted er behandlingsansvarlig for enkelte personopplysninger som samles inn om deg når du bruker mediehusets sine tjenester:

 • Mediehusene i Polaris Media og Schibsted samarbeider om innloggingsløsningen kalt Schibsted-konto. Samarbeidet innebærer at du bare trenger en brukerkonto med ett brukernavn og passord på tvers av Polaris Media sine mediehus og Schibsted sine tjenester. Polaris Media og Schibsted er felles behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i sammenheng med Schibsted-konto. Du kan lese mer om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan disse opplysningene brukes og hvem du skal kontakte for å utøve dine rettigheter knyttet til behandlingen i Schibsted sin personvernerklæring.
 • Mediehusene i Polaris Media og Schibsted samarbeider om annonseteknologier for å tilby mest mulig relevante annonser og filtrere bort annonser som ikke anses relevante. For å tilby dette samler Schibsted inn opplysninger om våre brukere og deres atferd. Schibsted er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn for dette formålet. Du kan lese mer om hvilke personopplysninger som Schibsted samler inn, hvordan Schibsted bruker disse opplysningene og hvem du skal kontakte for å utøve dine rettigheter overfor Schibsted i Schibsted sin personvernerklæring. For brukere av våre apper på Apple-enheter vil informasjon om brukernes adferd ikke samles inn til annonseformål i samarbeid med Schibsted som beskrevet over.

 

4. GEOGRAFISK LAGRING

Mediehusene i Polaris Media behandler dine personopplysninger i hovedsak innenfor EU/EØS. For noen formål anses det som nødvendig å behandle personopplysninger utenfor EU/EØS. I slike tilfeller deler vi bare personopplysninger etter en særskilt vurdering av sikkerhetsnivået, med den konklusjon at mottakerlandet gir tilsvarende beskyttelsesnivå som GDPR.

5. HVOR LENGE VI LAGRER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene vi behandler om deg vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, og vi vil slette eller anonymisere personopplysningene når vi ikke lengre har grunnlag for å bevare de. Lagringstiden vil avhenge av formålet ved behandlingen.

Personopplysninger som behandles for å kunne levere mediehusets produkter og tjenester er lagret så lenge du har et aktivt abonnement. Opplysningene slettes eller anonymiseres etter 12 mnd. etter aktivt abonnement. Fakturahistorikk o.l. slettes først etter 5 år, som følge av dokumentasjonskrav iht. bokføringsloven. Dette gjelder også i tilfeller hvor brukere ber om å få sine data slettet. I slike tilfeller vil vi kun slette de opplysninger vi ikke er pålagt å oppbevare.

Personopplysningene tilknyttet din Schibsted-konto er lagret inntil du sletter tjenesten fra din Schibsted-konto eller sletter Schibsted-kontoen. Det kan ta opptil 30 dager fra du etterspør sletting til kontoen er slettet. Schibsted sletter automatisk Schibsted-kontoen din 3 år etter siste aktive handling (knyttet til en tjeneste der du har brukt din Schibsted-konto).

6. DINE RETTIGHETER

Du har flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Mediehusene i Polaris Media har imidlertid et særskilt ansvar og samfunnsrolle om å rapportere saker av allmenn interesse, legge til rette for å opplyse den offentlige debatten og avdekke kritikkverdige forhold. Når mediehusene i Polaris Media behandler dine personopplysninger for å utøve journalistisk arbeid, vil rettighetene dine av hensyn til informasjons- og ytringsfriheten kunne være begrenset.

For henvendelser om ditt personvern, kan du ta kontakt via kontaktinformasjonen nedenfor i punkt 9​. Vi vil besvare dine henvendelser så raskt som mulig, og alltid innen en måned etter at vi har mottatt din henvendelse. For å være sikker på at vi ikke utgir personopplysninger til en uberettiget, vil vi be deg om å bekrefte identiteten din før du får tilgang til dine personopplysninger.

Dersom du har spørsmål eller innspill til hvordan vi kan bli bedre, kan du også ta kontakt med vårt personvernombud på personvern@polarismedia.no

6.1 Retten til innsyn

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg, deriblant informasjon om formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger og kategoriene av mottakere som personopplysningene er utlevert til eller vil bli utlevert til. Du kan utøve denne rettigheten på Min Side på de enkelte mediehusenes nettsider.

6.2 Retten til korrigering og retting av dine personopplysninger

Du har rett til å be oss om å rette opp feilaktige eller ufullstendige personopplysninger vi har lagret om deg. Rettigheten kan være begrenset av annen lovgivning. Du kan når som helst endre dine opplysninger på din Schibsted-konto. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes kan du kontakte oss på personvern@polarismedia.no

6.3 Retten til sletting av dine personopplysninger

I enkelte sammenhenger har du rett til å få dine personopplysninger slettet. Retten til sletting kan være begrenset av annen lovgivning.

Dersom du ber om sletting av en brukerkonto som har aktivt abonnement, vil slettingen ikke kunne gjennomføres fordi mediehuset har en forpliktelse til å fortsatt levere produktet eller tjenesten du har kjøpt i avtaleperioden. Du må derfor avslutte ditt aktive abonnement før du kan slette din brukerkonto. Du kan utøve din rett til sletting og avslutte ditt aktive abonnement på Min Side på de enkelte mediehusenes nettsider.

6.4 Retten til å begrense eller nekte behandlingen av dine personopplysninger

I enkelte sammenhenger vil du kunne kreve at vi begrenser eller stanser behandlingen av dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel dersom du mener at personopplysningene vi behandler om deg er feilaktige eller hvis du protesterer mot behandlingen. Du kan utøve denne rettigheten gjennom Mine Personverninnstillinger i menyen på de enkelte mediehusenes nettsider.

6.5 Retten til dataportabilitet

I enkelte tilfeller har du rett til å be oss om å overføre personopplysningene vi behandler om deg i et strukturert og maskinlesbart format til deg eller en annen leverandør. Du kan utøve denne rettigheten på Min Side på de enkelte mediehusenes nettsider.

6.6 Retten til å hindre automatiserte individuelle avgjørelser

Du har rett til å ikke være gjenstand for automatiserte individuelle avgjørelser. Mediehuset benytter seg ikke av automatiserte individuelle avgjørelser som har noen juridiske eller lignende følger.

6.7 Klager

Du kan alltid ta kontakt med oss ved spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger. Dersom du mener vi ikke overholder personvernlovgivningen eller denne personvernerklæringen håper vi du tar kontakt med oss slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser eller feil. Du kan også klage til Datatilsynet.

7. BARNS PERSONVERN

Vi ønsker ikke å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 15 år. Behandling av personopplysninger om barn under 15 år kan likevel være aktuelt ved familiedeling av abonnementet eller andre relevante tjenester, slik som gratulasjonstjenesten FOLK hvor egne vilkår gjelder.

Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger der dette ikke er ønskelig, vil vi vurdere å slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet og når det er nødvendig. Foresatte kan kontakte oss som angitt nederst på siden for å varsle oss om slike forhold.

8. BRUK AV COOKIES

Mediehuset benytter cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider. Mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler finnes i vår cookie-erklæring.

9. OVERSIKT OVER BEHANDLINGSANSVARLIGE OG KONTAKTINFORMASJON

Nedenfor finner du en oversikt over mediehusene som denne personvernerklæringen omfatter, kontaktinformasjon til hvert av disse mediehusene og hvilke tjenester/produkter hvert enkelt mediehus er selvstendig behandlingsansvarlig for:

Produkter og tjenester

Adresseavisen

 • Produkter og tjenester: Adresseavisen, Adressa.no, MN24.no, Trd.by
 • Behandlingsansvarlig: Adresseavisen AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Agderposten

 • Produkter og tjenester: Agderposten, Agderposten.no
 • Behandlingsansvarlig: Agderposten AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Altaposten

 • Produkter og tjenester: Altaposten, Altaposten.no
 • Behandlingsansvarlig: Nordavis AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Åndalsnes Avis

 • Produkter og tjenester: Åndalsnes Avis, Andalsnes-avis.no
 • Behandlingsansvarlig: Åndalsnes Avis AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Andøyposten

Askøyværingen

 • Produkter og tjenester: Askøyværingen, Av-avis.no
 • Behandlingsansvarlig: Askøyværingen AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Bladet

 • Produkter og tjenester: Bladet, Bladet.no
 • Behandlingsansvarlig: Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Bladet Sunnhordland

 • Produkter og tjenester: Bladet Sunnhordland, Sunnhordland.no
 • Behandlingsansvarlig: Bladet Sunnhordland AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Bømlo-Nytt

 • Produkter og tjenester: Bømlo-Nytt, Bomlo-nytt.no
 • Behandlingsansvarlig: Bømlo-Nytt AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Brønnøysunds Avis

 • Produkter og tjenester: Brønnøysunds Avis, Banett.no
 • Behandlingsansvarlig: Brønnøysunds Avis AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Bygdanytt

 • Produkter og tjenester: Bygdanytt, Bygdanytt.no
 • Behandlingsansvarlig: Bygdanytt AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Dølen

Driva

Fitjarposten

 • Produkter og tjenester: Fitjarposten, Fitjarposten.no
 • Behandlingsansvarlig: Stord24 AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Fjordabladet

 • Produkter og tjenester: Fjordabladet, Fjordabladet.no
 • Behandlingsansvarlig: Fjordabladet AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Fjordenes Tidende

 • Produkter og tjenester: Fjordenes Tidende, Fjt.no
 • Behandlingsansvarlig: Fjordenes Tidende AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Fjordingen

 • Produkter og tjenester: Fjordingen, Fjordingen.no
 • Behandlingsansvarlig: Fjordingen AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Fjuken

 • Produkter og tjenester: Fjuken, Fjuken.no
 • Behandlingsansvarlig: Skjåk Medieutvikling AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Folkebladet

 • Produkter og tjenester: Folkebladet, Folkebladet.no
 • Behandlingsansvarlig: Folkebladet AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Fosna-Folket

 • Produkter og tjenester: Fosna-Folket, Fosna-folket.no
 • Behandlingsansvarlig: Fosna-Folket AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Framtid i Nord

 • Produkter og tjenester: Framtid i Nord, Framtidinord.no
 • Behandlingsansvarlig: Framtid i Nord Avisdrift AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Avisafroya.no

Fædrelandsvennen

 • Produkter og tjenester: Fædrelandsvennen, Fvn.no
 • Behandlingsansvarlig: Fædrelandsvennen AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Gauldalsposten

 • Produkter og tjenester: Gauldalsposten, Gauldalsposten.no
 • Behandlingsansvarlig: Gauldalsposten AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Grimstad Adressetidende

 • Produkter og tjenester: Grimstad Adressetidende, Gat.no
 • Behandlingsansvarlig: Grimstad Adressetidende AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Harstad Tidende

 • Produkter og tjenester: Harstad Tidende, Ht.no
 • Behandlingsansvarlig: Harstad Tidende AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Hitra-Frøya

 • Produkter og tjenester: Hitra-Frøya, Hitra-froya.no
 • Behandlingsansvarlig: Hitra-Frøya Lokalavis AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Innherred

 • Produkter og tjenester: Innherred, Innherred.no
 • Behandlingsansvarlig: Innherreds Folkeblad og Verdalingen AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

iTromsø

 • Produkter og tjenester: iTromsø, Itromso.no
 • Behandlingsansvarlig: Mediehuset iTromsø AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Klæbuposten

 • Produkter og tjenester: Klæbuposten, Klebuposten.no
 • Behandlingsansvarlig: Klæbuposten AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Kulingen

 • Produkter og tjenester: Kulingen, Kulingen.no
 • Behandlingsansvarlig: Mediehuset Kulingen AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Kyst & Fjord

 • Produkter og tjenester: Kyst & Fjord, Kystogfjord.no
 • Behandlingsansvarlig: Kyst & Fjord AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Lillesands-Posten

 • Produkter og tjenester: Lillesands-Posten, Lp.no
 • Behandlingsansvarlig: Lillesands-Posten AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Lindesnes Avis

 • Produkter og tjenester: Lindesnes Avis, L-a.no
 • Behandlingsansvarlig: Lindesnes AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Lister

 • Produkter og tjenester: Lister, Lister24.no
 • Behandlingsansvarlig: Farsunds Aktiebogtrykkeri AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Marsteinen

 • Produkter og tjenester: Marsteinen, Marsteinen.no
 • Behandlingsansvarlig: Austevoll Forlag AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Møre-Nytt

 • Produkter og tjenester: Møre-Nytt, Morenytt.no
 • Behandlingsansvarlig: Møre-Nytt AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Nearadio.no

Nyss

NyttiUka

OPP

Øyposten

 • Produkter og tjenester: Øyposten, Oyposten.no
 • Behandlingsansvarlig: Øyposten AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Porten

Randaberg24.no

Romsdals Budstikke

 • Produkter og tjenester: Romsdals Budstikke, Rbnett.no
 • Behandlingsansvarlig: Romsdals Budstikke AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Avisa Sør-Trønderlag

 • Produkter og tjenester: Avisa Sør-Trønderlag, Avisa-st.no
 • Behandlingsansvarlig: Avisa Sør-Trønderlag AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Steinkjer24.no

Stjørdals-Nytt

 • Produkter og tjenester: Stjørdals-Nytt, s-n.no
 • Behandlingsansvarlig: Midt Norsk Avisdrift AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Stord24.no

 • Produkter og tjenester: Stord24.no, Fitjarposten.no
 • Behandlingsansvarlig: Stord24 AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Strilen

 • Produkter og tjenester: Strilen, Strilen.no
 • Behandlingsansvarlig: Forlaget Strilen AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Sunnmørsposten

 • Produkter og tjenester: Sunnmørsposten, Smp.no
 • Behandlingsansvarlig: Sunnmørsposten AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Trønderbladet

 • Produkter og tjenester: Trønderbladet, Tronderbladet.no
 • Behandlingsansvarlig: Trønderbladet AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Våganavisa

 • Produkter og tjenester: Våganavisa, Vaganavisa.no
 • Behandlingsansvarlig: Våganavisa AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Varden

Vennesla Tidende

 • Produkter og tjenester: Vennesla Tidende, Venneslatidende.no
 • Behandlingsansvarlig: Vennesla Tidende AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Vesterålens Avis

 • Produkter og tjenester: Vesterålens Avis
 • Behandlingsansvarlig: Vesterålens Avis AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Vol.no

Vestlandsnytt

 • Produkter og tjenester: Vestlandsnytt, Vestlandsnytt.no
 • Behandlingsansvarlig: Vestlandsnytt AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Vestnytt

Vigga

Vikebladet Vestposten

 • Produkter og tjenester: Vikebladet Vestposten, Vikebladet.no
 • Behandlingsansvarlig: Vikebladet Vestposten AS
 • Kontaktinformasjon: personvern@polarismedia.no

Schibsted-konto

 

10. ENDRINGER

Vi vil fra tid til annen oppdatere eller endre denne personvernerklæringen, for eksempel dersom vi endrer våre behandlinger, tjenester eller hvis regelverket endrer seg. Vi vil også informere deg dersom vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, og du kan alltid finne oppdatert informasjon på denne nettsiden.