Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Mediehuset Innherred, Mediehuset Opp, Hitra-Frøya, Steinkjer24, Frøya.no, Gauldalsposten, Stjørdals-Nytt (80%) og Brønnøysunds Avis (69%). Mediehuset Innherred, eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%), og konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Polaris Distribusjon Midt-Norge, morselskapet Polaris Media Midt-Norge, Hoopla AS (21%), Skylabs (20%), Mazemap (11,3%) og FINN.no AS (9,96%).

Polaris Media Midt-Norges virksomheter

Adresseavisen

Adresseavisen er Norges eldste nåværende avis og utkom første gang 3. juli 1767. Adresseavisen er det dominerende nyhets- og annonseorgan i Midt-Norge.

Brønnøysunds Avis

Avisens kjerneområde er de fem kommunene på Sør-Helgeland; Brønnøy, Sømna, Vega, Bindal og Vevelstad.

Innherred

Geografisk nedslagsfelt er Levanger og Verdal. Papiravisen kommer ut tre dager i uken.

Trønderbladet

Kjerneområde for Trønderbladet er kommunene Melhus og Midtre Gauldal, samt Klæbu og Skaun.