Polaris Media Sør

Polaris Media Sør består av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden, i tillegg til de lokale mediehusene Lister (89,2%), Lindesnes, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.

Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Polaris Markedstjenester, PM Tjenestesenter, PM Teknologi Sør, Polaris Trykk Arendal, Polaris Distribusjon-Sør og PM Grafisk Sør.

Polaris Media Sør sine virksomheter

Agderposten

Agderposten utgis i Arendal og er regionalt mediehus for kommunene Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Risør, Gjerstad og Grimstad. Papirutgaven kommer ut 6 dager i uken.

Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen utgis i Kristiansand og er den ledende medievirksomheten på Sørlandet. Papirutgaven kommer ut 6 dager i uken.

Varden

Varden utgis i Skien og er regionalt mediehus for Telemark. Papirutgaven kommer ut 6 dager i uken.

Lillesands-Posten

Lillesands-Posten er lokalt mediehus for kommunene Lillesand og Birkenes. Papirutgaven utgis tirsdag og fredag.

Lindesnes

Lindesnes utgis i Mandal og er lokalt mediehus for Lindesnes kommune, og dekker Mandal, Marnardal, Åseral, Audnedal og Lindesnes. Papirutgaven kommer ut tirsdag, torsdag og lørdag.

Lister

Lister utgis i Farsund og er lokalt mediehus for kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad. Papirutgaven kommer ut tirsdag, torsdag og lørdag.

Grimstad Adressetidende

Grimstad Adressetidende er lokalt mediehus for Grimstad kommune. Papirutgaven utgis tirsdag, torsdag og lørdag.