Polaris Distribusjon

Polaris Distribusjon sine virksomheter

Polaris Distribusjon er en sammenslutning av alle distribusjonsselskapene i Polaris Media ASA. Består av Polaris Distribusjon Nord-Norge AS, Polaris Distribusjon Nordvestlandet AS, Polaris Distribusjon Midt-Norge AS, Polaris Distribusjon Sør AS og Sunnhordland Distribusjon AS. Polaris Distribusjon er en del av det nasjonale nettverket Helthjem og har et omfattende distribusjons- og transportnettverk.