Polaris Media Vest

Polaris Media Vest består av mediehusene Sunnhordland, Bømlo-Nytt, Marsteinen og Stord24. I tillegg inngår en betydelig trykkerivirksomhet og distribusjonsselskapet SUDI.

Polaris Media Vest sine virksomheter