Polaris Media Vest

Polaris Media Vest består av mediehusene Sunnhordland og Bømlo-Nytt. I tillegg inngår en betydelig trykkerivirksomhet og distribusjonsselskapet SUDI.

Polaris Media Vest sine virksomheter