Om Polaris Media

Kontaktinformasjon

Polaris Media ASA Besøksadresse: Ferjemannsveien 10 7014 Trondheim Postadresse: Polaris Media ASA Postboks 3200 Torgarden 7003 Trondheim E-post: firmapost@polarismedia.no  

Konsernstyret i Polaris Media

Bernt Olufsen (f. 1954) Styreleder Tidligere redaktør i Schibsted (2011-2016) og ansvarlig redaktør i VG (1994-2011). Har tidligere jobbet som

Samfunnsansvar

Vår rolle som samfunnsaktør Polaris Medias formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet.

Eierstyring og selskapsledelse

Polaris Media følger «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse». Selskapets redegjørelse omfatter også redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens §3-3 b),

Konsernledelsen i Polaris Media

Per Axel Koch (f. 1961) Konsernsjef Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernpolicy

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernpolicy Polaris Media består av mediehus med lange medietradisjoner, basert på tillit og troverdighet

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernpolicy (tidligere versjon – før 19. sept. 2016)

Innledning Polaris Media består av mediehus med lange medietradisjoner, basert på tillit og troverdighet i leser- og annonsørmarkedet. Å opprettholde

Visjon og formål

Polaris Media skal være det ledende mediekonsern fra Nordfjord til Finnmark. Hovedmålsetningene for Polaris Media er: Styrke det enkelte mediehus