Visjon og formål

Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Konsernet har definert fem strategiske fokusområder:

  • Ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt
  • Øke digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter
  • Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
  • Være en attraktiv arbeidsplass
  • Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer

Polaris Media skal være best på innhold og den foretrukne markedsplass i sine regioner, i alle mediekanaler. Konsernets medier skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med en sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Konsernets redaksjonelle plattform er slik nedfelt i vedtektene:

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk. Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.