Visjon og formål

Polaris Media skal være det ledende mediekonsern fra Nordfjord til Finnmark. Hovedmålsetningene for Polaris Media er:

  • Styrke det enkelte mediehus sin posisjon gjennom bedret produkttilbud i alle kanaler
  • Bli ledende på internett og digitale tjenester i våre markeder
  • Være Norges ledende trykkeriaktør
  • Oppnå sterke økonomiske resultater

Polaris Media ASA skal være best på innhold og den foretrukne markedsplass i sine regioner, i alle mediekanaler. Konsernets medier skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med en sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Konsernets redaksjonelle plattform er slik nedfelt i vedtektene:

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk. Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.