Visjon og formål

Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Uavhengig journalistikk er en bærebjelke i et velfungerende demokrati. Gjennom bærekraftig drift av våre virksomheter, bidrar vi til å sikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet for fremtiden. Dette utøver vi gjennom følgende strategiske hovedpunkter:

  • Førstevalget for å bli oppdatert og engasjert lokalt og regionalt
  • Omstilling til en heldigital fremtid
  • Være en attraktiv og utviklende arbeidsplass
  • Ha en effektiv og bærekraftig forretningsmodell
  • Fortsatt styrke vår posisjon i mediemarkedet

Polaris Media skal være best på innhold og den foretrukne markedsplass i sine regioner, i alle mediekanaler. Konsernets medier skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med en sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Konsernets redaksjonelle plattform er slik nedfelt i vedtektene:

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk. Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.