Konsernstyret i Polaris Media

Bernt Olufsen (f. 1954)

berntolufsen

Styreleder

Tidligere redaktør i Schibsted (2011-2016) og ansvarlig redaktør i VG (1994-2011). Har tidligere jobbet som journalist i Adresseavisen og VGs politiske avdeling. Bernt Olufsen har bred styreerfaring fra tidligere og nåværende styreverv, bl.a. i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, samt medieselskaper i flere europeiske land. Er nå styremedlem og trustee i den britiske stiftelsen Ethical Journalism Network (EJN).

Victoria Svanberg (f. 1969)

victoria-svanberg

Styremedlem, nestleder

Victoria Svanberg er utdannet ved IHM Business School og har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har erfaring fra lederstillinger og styreverv innen en rekke ulike bransjer. Hun har erfaring fra mediebransjen gjennom styreverv samt ulike stillinger i Nye Wermlands-Tidningens AB, bl.a. som markedssjef og ekonomicolumnist. Hun har arbeidet som konsulent med individ- og organisasjonsutvikling. Svanberg er aksjonær i Nye Wermlands-Tidnings AB. Svanberg er også medeier i Branäsgruppen AB som driver fire skianlegg. Hun er også styremedlem i TU Medier i Sverige.

Hans-Tore Bjerkaas (f. 1951)

hans-tore-bjerkaas

Styremedlem

Hans-Tore Bjerkaas er cand.mag fra Universitetet i Tromsø med fagene historie, norsk og filosofi. Han jobbet i NRK fra 1977 til 2014, bare avbrutt av et år som programredaktør i Tv2. I NRK hadde Bjerkaas mange ulike stillinger; programsekretær, distriktsredaktør, fjernsynsdirektør, og fra 2007 til 2013 var han kringkastingssjef. Bjerkaas er styreleder i Ullevål Media Center, nestleder i styret for Sparebank 1 Nord-Norge og styremedlem i Litteraturhuset.

Stig Eide Sivertsen (f. 1959)

stigeidesivertsen

Styremedlem

Stig Eide Sivertsen er utdannet fra BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen og EMGS. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal, ParrotPlay og Viken Fiber, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media.

Trond Berger (f. 1957)

trondberger

Styremedlem

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og befalskole (1977). Tiltrådte som CFO i Schibsted ASA i 1999 og har ansvaret for virksomhetsområdene økonomi, finans, Investor Relation, Merger and Acquisition, og IT. Trond Berger kom fra stillingen investeringsdirektør Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger sitter i styret i Arcus og i  en rekke Schibsted selskaper.

Anette Mellbye (f. 1971)

Styremedlem

Anette Mellbye har lang erfaring fra Schibsted og mediebransjen, blant annet inngått i Aftenpostens ledergruppe hvor hun hadde ansvar for oppbygging og ledelse av Aftenposten Mobil. Hun jobber i dag som selvstendig strategirådgiver overfor bransjer som bank, finans, energi, varehandel m.f. Hun har erfaring fra styrearbeid og sitter i styret i XXL, NTB og Ullevål Stadion Group. Mellbye regnes som uavhengig styremedlem etter retningslinjene i NUES.

Bente Sollid Storehaug (f. 1967)

bentesollidstorehaug

Styremedlem

Bente Sollid Storehaug er adm. direktør for Wizaly Nordic AS. Hun startet sin karriere i norsk presse som tidenes yngste medlem i Norsk Redaktørforening. Senere er hun best kjent som seriegründer innen IT- og medieselskaper. På midten av 90-tallet startet hun Digital Hverdag AS og ledet dette selskapet gjennom flere fusjoner og oppkjøp frem til børsnotering i Stockholm. Siden 2000 har hun jobbet selvstendig med et 30-tall styreverv både for start-ups og børsnoterte virksomheter, og som investor og mentor for gründere i oppstartsvirksomheter. Foruten erfaring fra presse, reklame og teknologibransjen, har hun deltatt som rådgiver i E-Forum Norge under tre ulike næringsministre og satt også i det det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som fikk i oppgave å utrede fremtidig finansieringsmodell for NRK. Hun er styreleder for Boostcom-Gruppen og styremedlem i Eika-Gruppen, Europris, Hafslund og The Future Group som jobber med interactive mixed reality, neste generasjon TV-konsepter. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap, er godkjent kommunikasjonsrådgiver fra Norges Markedshøyskole og har fullført coaching, mentoring og positiv psykologi ved BI.

Terje Eidsvåg (f. 1966)

terjeeidsvaag

Ansattrepresentant

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU og har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg og sitter i dag i kontrollkomiteen til journalistlaget.

Guri Svarva (f. 1960)

Ansattrepresentant

Guri Svarva (Polaris Trykk Trondheim) har fagbrev som typograf. Hun er styremedlem og nestleder i tidligere Trondheim Grafiske Fagforening. Hun er også landsstyre- og forbundsstyremedlem i tidligere Norsk Grafisk Forbund. Styremedlem avd. 12 Fellesforbundet. Svarva er mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk. Hun er klubbleder i Trykkeriklubben PTT. Ble ansatt i Adresseavisen i 1994.

Lars Richard Olsen (f. 1976)


Ansattrepresentant

Lars Richard Olsen er frontansvarlig i Harstad Tidende der han ble ansatt i 2013. Han har tidligere jobbet i Finnmark Dagblad og Altaposten og hatt engasjement i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Dagsavisen. Olsen har medieutdanning fra Universitetet i Stavanger og forfatterstudiet fra Universitetet i Tromsø i tillegg til utdanning innen sosialantropologi og internasjonal politikk. Han har hatt styreverv innen fagbevegelsen siden tidlig 2000-tall. Olsen er også medgründer for Norges ledende podkast om nerdekultur, LOLbua.

Aksjonærvalgte varamedlemmer: 

John Binde
Gøril Forbord
Stefan Persson

Ansattvalgte varamedlemmer: 

Marit Heiene
Line Mette Finnøy
Stein Jensen