Konsernstyret i Polaris Media

TORRY PEDERSEN (F. 1957)

Styreleder

Torry Pedersen har 38 års erfaring fra mediebransjen. Han har arbeidet i Schibsted i 31 år, det meste av tiden i VG, der han var del av selskapets toppledelse i 22 år. Han har vært ansvarlig redaktør/adm.dir. både for VG-konsernet som helhet, og var den første lederen av VGs digitale virksomhet som under Pedersens ledelse ble utviklet til Norges ledende nettsted. Han har også vært medlem av Schibsteds konsernledelse, og i flere år møtt som observatør i Schibsteds konsernstyre. Pedersen har hatt en rekke styreverv i ulike Schibsted-selskaper både i Norge og Sverige.

Victoria Svanberg (f. 1969)

victoria-svanberg

Styremedlem, nestleder

Victoria Svanberg er utdannet ved IHM Business School og har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har erfaring fra lederstillinger og styreverv innen en rekke ulike bransjer. Hun har erfaring fra mediebransjen gjennom styreverv samt ulike stillinger i Nye Wermlands-Tidningens AB, bl.a. som markedssjef og ekonomicolumnist. Hun har arbeidet som konsulent med individ- og organisasjonsutvikling. Svanberg er aksjonær i NWT Gruppen AB.  Svanberg er også medeier i Branäsgruppen AB som driver fem  skianlegg. Hun er også styremedlem og nesteleder i TU Medier i Sverige og Medieföretagen.

Stine Halla (f. 1978)

Styremedlem

Stine Halla er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Hun har 8 års erfaring fra revisjon og rådgivning for store internasjonale kunder i PwC. De siste 9 årene har hun jobbet i ulike roller i Schibsted, bl.a. som CFO i Bergens Tidende og VG. I dag har hun ansvaret for strategi og økonomi for Schibsted’s mediehus i Norge og Sverige og sitter i ledergruppen til News Media. Hun har erfaring fra styrearbeid i flere av Schibsteds selskaper.

Stig Eide Sivertsen (f. 1959)

stigeidesivertsen

Styremedlem

Stig Eide Sivertsen er utdannet fra BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen og EMGS. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal, ParrotPlay og Komplett Bank, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media.

Trond Berger (f. 1957)

trondberger

Styremedlem

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og befalskole (1977). Tiltrådte som CFO i Schibsted ASA i 1999 og har ansvaret for virksomhetsområdene økonomi, finans, Investor Relation, Merger and Acquisition, og IT. Trond Berger kom fra stillingen investeringsdirektør Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger sitter i styret i Arcus, Yara og i en rekke Schibsted selskaper.

STEFAN PERSSON (F. 1956)

Styremedlem

Stefan Persson har mer enn 35 års erfaring fra revisjonsarbeid og ca. 20 års erfaring fra operative ledelsesfunksjoner i EY på både lokalt og globalt nivå. Persson gikk av som partner i EY i 2016 og har etter dette jobbet som konsulent. Ved siden av konsulentarbeidet har Persson flere styreverv, blant annet som styremedlem i Nye Wermlands Tidningens AB.

Bente Sollid Storehaug (f. 1967)

bentesollidstorehaug

Styremedlem

Bente Sollid Storehaug er administrerende direktør i Digital Hverdag AS. Hun har vært medlem av kulturministerens og næringsministerens næringspolitiske råd. Sollid Storehaug etablerte i 1993 Digital Hverdag, i dag Bouvet ASA. Hun er tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Hun sitter i styrene i Hafslund E-CO, Eika Gruppen, Europris ASA og Motor Gruppen og er styreleder i Boostcom-gruppen og Hitch. Sollid Storehaug har studert statsvitenskap og gjennomført executive studier i coaching, mentoring og positiv psykologi ved BI, Executive Board Programme ved INSEAD og for tiden et Blockchain program ved MIT.

Terje Eidsvåg (f. 1966)

terjeeidsvaag

Ansattrepresentant

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU, med et ufullført hovedfag i filmvitenskap. Han har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg, medieutvalg og forhandlingsutvalg.

Guri Svarva (f. 1960)

Ansattrepresentant

Guri Svarva (Polaris Trykk Trondheim) har fagbrev som typograf. Hun er styremedlem og nestleder i tidligere Trondheim Grafiske Fagforening. Hun er også landsstyre- og forbundsstyremedlem i tidligere Norsk Grafisk Forbund. Styremedlem avd. 12 Fellesforbundet. Svarva er mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk. Hun er klubbleder i Trykkeriklubben PTT. Ble ansatt i Adresseavisen i 1994.

Lars Richard Olsen (f. 1976)


Ansattrepresentant

Lars Richard Olsen er frontansvarlig i Harstad Tidende der han ble ansatt i 2013. Han har tidligere jobbet i Finnmark Dagblad og Altaposten og hatt engasjement i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Dagsavisen. Olsen har medieutdanning fra Universitetet i Stavanger og forfatterstudiet fra Universitetet i Tromsø i tillegg til utdanning innen sosialantropologi og internasjonal politikk. Han har hatt styreverv innen fagbevegelsen siden tidlig 2000-tall. Olsen er også medgründer for Norges ledende podkast om nerdekultur, LOLbua.

Aksjonærvalgte varamedlemmer: 

John Binde
Gøril Forbord
Berte Figenschou Amundsen

Ansattvalgte varamedlemmer: 

Marit Heiene
Line Mette Finnøy
Stein Jensen