Valgkomite

Generalforsamlingen oppnevner hvert år etter vedtektenes §6 en valgkomitè bestående av 4 medlemmer. Valgkomitèen består for tiden av følgende medlemmer:

Gunnar Bovim, leder
Stine Halla
Sture Bergmann
Arild Nysæther

Valgkomitèen skal fremme forslag til generalforsamlingen på valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret, samt forslag på godtgjørelse til medlemmer av styret og valgkomitèen. Valgkomitèen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen på medlemmer av valgkomitèen.

Det er utarbeidet retningslinjer for valgkomitèens arbeid: Retningslinjer for valgkomiteen i Polaris Media ASA

I forbindelse med valgkomitèens arbeid med å finne kandidater til tillitsverv i Polaris Media, kunngjør valgkomitèen en frist for innmelding av kandidater. For ordinær generalforsamling i 2021 er fristen for dette satt til tirsdag 9. april 2021.

Valgkomitèens innstilling til medlemmer av styret mv. sendes ut sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling, som er senest 3 uker før generalforsamlingen avholdes.