Aksjeinformasjon

Polaris Media ASA er notert på Oslo Børs, med ticker POL. Polaris Media ASA viderefører noteringen til Adresseavisen ASA og ble notert 20. oktober 2008.

Aksjeinformasjon

ISIN NO0010466022
Antall Aksjer 48 926 781
Pålydende pr aksje NOK 1
Registrert aksjekapital: NOK 48 926 781

Aksjeklasser

Alle aksjer i Polaris Media tilhører samme klasse. Hver aksje gir èn stemme på generalforsamlingen.

Aksjonærer

Tabellen nedenfor viser en oversikt over de tjue største aksjonærene i Polaris Media ASA registrert i VPS med ISIN NO 001 0466022

 

Aksjeutvikling