Finanskalender

Finanskalender 2021:

Godkjennelse av årsregnskap
for 2020 og styrets utbyttebeslutning:       15.mars 2021

Resultat 1. kvartal (Q1) 2021:                       06.mai 2021

Resultat 2. kvartal (Q2) 2021:                      24.august 2021

Resultat 3. kvartal (Q3) 2021:                      04.november 2021

Resultat 4. kvartal (Q4) 2021:                      10.februar 2022

Ordinær generalforsamling 2021:                05.mai 2021

Konsernets resultatpresentasjoner avholdes som regel i Oslo av konsernets konsernsjef/CEO og finansdirektør/CFO.

Det tas forbehold om endringer.