Finanskalender

Regnskapsåret 2022:

Årsrapport 2022:                                          22. mars 2023

Regnskapsåret 2023:

Ordinær generalforsamling:                         4. mai 2023

Kvartalsrapport Q1 2023:                              5. mai 2023

Halvårsrapport 2023:                                    23. august 2023

Kvartalsrapport Q3 2023                               2. november 2023

Kvartalsrapport Q4 2023:                              8. februar 2024

Årsrapport 2023:                                            21. mars 2024

Regnskapsåret 2024:

Ordinær generalforsamling:                         7. mai 2024

Kvartalsrapport Q1 2024:                              8. mai 2024

 

Konsernets resultatpresentasjoner avholdes som regel i Oslo av konsernets konsernsjef/CEO og finansdirektør/CFO.
De kan også følges direkte via streaming og publiseres i ettertid på selskapets nettside.

Det tas forbehold om endringer.