Finanskalender

Finanskalender 2021:

Godkjennelse av årsregnskap
for 2020 og styrets utbyttebeslutning:       15.mars 2021

Resultat 1. kvartal (Q1) 2021:                       06.mai 2021

Resultat 2. kvartal (Q2) 2021:                      24.august 2021

Resultat 3. kvartal (Q3) 2021:                      04.november 2021

Resultat 4. kvartal (Q4) 2021:                      10.februar 2022

Ordinær generalforsamling 2021:                05.mai 2021

Finanskalender 2022:

Godkjennelse av årsregnskap
for 2021 og styrets utbyttebeslutning:       22.mars 2022

Resultat 1. kvartal (Q1) 2022:                       05.mai 2022

Resultat 2. kvartal (Q2) 2022:                      24.august 2022

Resultat 3. kvartal (Q3) 2022:                      28.oktober 2022

Resultat 4. kvartal (Q4) 2022:                      09.februar 2023

Ordinær generalforsamling 2022:                04.mai 2022

Konsernets resultatpresentasjoner avholdes som regel i Oslo av konsernets konsernsjef/CEO og finansdirektør/CFO.
De kan også følges direkte via streaming og publiseres i ettertid på hjemmesiden.

Det tas forbehold om endringer.