Finanskalender

Finanskalender 2022:

Godkjennelse av årsregnskap
for 2021 og styrets utbyttebeslutning:       22. mars 2022

Ordinær generalforsamling 2022:              2. mai 2022

Resultat 1. kvartal (Q1) 2022:                      3. mai 2022

Kapitalmarkedsdag 2022:                            3. mai 2022

Resultat 2. kvartal (Q2) 2022:                     24. august 2022

Resultat 3. kvartal (Q3) 2022:                     28. oktober 2022

Resultat 4. kvartal (Q4) 2022:                     9. februar 2023

Konsernets resultatpresentasjoner avholdes som regel i Oslo av konsernets konsernsjef/CEO og finansdirektør/CFO.
De kan også følges direkte via streaming og publiseres i ettertid på hjemmesiden.

Det tas forbehold om endringer.