Finanskalender

Regnskapsåret 2024:

Ordinær generalforsamling:                         7. mai 2024

Kvartalsrapport Q1 2024:                             8. mai 2024

Halvårsrapport 2024:                                    20. august 2024

Kvartalsrapport Q3 2024:                             07. november 2024

Kvartalsrapport Q4 2024:                             13. februar 2025

Årsrapport 2024:                                             9. april 2025

 

Konsernets resultatpresentasjoner avholdes som regel i Oslo av konsernets konsernsjef/CEO og finansdirektør/CFO.
De kan også følges direkte via streaming og publiseres i ettertid på selskapets nettside.

Det tas forbehold om endringer.