Utbyttehistorikk

*På grunn av usikkerheten knyttet til Covid-19-pandemien ble det ikke utbetalt utbytte for 2019 og 2020.