Aksjeinformasjon

Polaris Media ASA er notert på Oslo Børs, med ticker POL. Polaris Media ASA viderefører noteringen til Adresseavisen ASA og ble notert 20. oktober 2008.

ISIN NO0010466022
Antall Aksjer 49 009 713
Pålydende pr aksje NOK 1
Registrert aksjekapital: NOK 49 009 713

Aksjeklasser

Alle aksjer i Polaris Media tilhører samme klasse. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen.

Aksjonærer

Aksjeutvikling

Se Oslo Børs sine sider for Polaris Media sin aksjeutvikling.