Aksjeinformasjon

Polaris Media ASA er notert på Oslo Børs, med ticker POL. Polaris Media ASA viderefører noteringen til Adresseavisen ASA og ble notert 20. oktober 2008.

ISIN NO0010466022
Antall Aksjer 48 926 781
Pålydende pr aksje NOK 1
Registrert aksjekapital: NOK 48 926 781

Aksjeklasser

Alle aksjer i Polaris Media tilhører samme klasse. Hver aksje gir èn stemme på generalforsamlingen.

Aksjeutvikling

Se Oslo Børs sine sider for Polaris Media sin aksjeutvikling.