Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler – utdypende informasjon

Dine data – ditt valg

Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler

Polaris Media består av mange mediehus med lange medietradisjoner, basert på tillit og troverdighet. Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern på en god måte, gi deg god informasjon, og gi deg mulighet til å bestemme hvordan dine data samles og brukes. Dette dokumentet gir en utfyllende beskrivelse av hvordan vi samler og behandler dine data, inklusive informasjon om hvordan du kan endre dine personverninnstillinger. For å få en rask oversikt kan du finne en forenklet beskrivelse her.

Innholdsfortegnelse

 1. Grunnleggende om personopplysninger

 2. Hvem behandler mine opplysninger

 3. Hvilke opplysninger behandles og til hva?

 4. Lokal lagring og informasjonskapsler (cookies)

 5. Polaris Medias retningslinjer for annonsørers bruk av data

 6. Dine personvernrettigheter

 7. Spesielt om journalistikk

 8. Om barns personvern

 9. Om Polaris Media og omfanget av denne personvernerklæringen

 10. Vår garanti til deg

Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, hvilke avisartikler du leser og hva du søker etter på nettet er personopplysninger dersom de kan knyttes til en fysisk person.

Hvem behandler mine opplysninger?

Behandling av dine personopplysninger er underlagt Personopplysningsloven, og Polaris Media er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn når du bruker våre tjenester. Polaris Media har sentralisert flere funksjoner, og derfor vil opplysninger som hentes inn kunne deles av mediehusene i Polaris Media konsern.

Å sikre dine data og ivareta ditt personvern er viktig for oss. Derfor har vi utnevnt et personvernombud som er brukernes representant i vurderinger om hvordan personopplysninger skal behandles i Polaris Media, og som har som oppgave å ivareta dine interesser.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle mediehus i Polaris Media, og du kan utøve dine rettigheter og kontakte oss på samme måte uansett hvilket mediehus henvendelsen gjelder for. Kontaktopplysninger finner du her.

Spesielt om forholdet til Schibsted

Polaris Media samarbeider med Schibsted (bl.a. mediehusene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Finn.no) for å skape best mulig tjenester. Dette samarbeidet innebærer at Schibsted er behandlingsansvarlige for enkelte data som samles når du bruker våre tjenester, blant annet:

 • Påloggingsløsningen «Schibsted-konto» (tidligere «SPiD»), hvor Schibsted sammen med Polaris Media er ansvarlig for behandlingen av data. Samarbeidet innebærer at du kun trenger en brukerkonto på tvers av våre mediehus, mediehusene til Schibsted og tjenester som Finn.no. Personvernerklæringen til «Schibsted konto» beskriver nærmere hvilke data som samles inn og hvordan disse behandles, samt hvordan du kan ta kontakt med Schibsted ved spørsmål eller andre henvendelser. Mer informasjon om «Schibsted-konto» finner du her.
 • Annonseteknologier vi benytter i samarbeid med Schibsted. For å tilby mest mulig relevante annonser bruker vi informasjon om våre brukere og deres adferd til å filtrere bort annonser som ikke anses relevant. Schibsted er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn til dette formålet. Du har de samme rettigheter ved Schibsteds behandling av personopplysninger, som det som følger av personvernerklæringen til «Schibsted konto», og du kan gjøre valg rundt hvordan du ønsker at dine data skal benyttes til annonseformål her.

For brukere av våre apper på Apple-enheter vil informasjon om brukernes adferd ikke samles inn til annonseformål i samarbeid med Schibsted som beskrevet over.

Bruk av databehandlere

Vi benytter oss av tjenesteleverandører til å utøve enkelte oppgaver for oss. For å kunne gjøre denne jobben har noen av disse tjenesteleverandørene tilgang til personopplysninger. Disse tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere. Likevel betyr det at vi fremdeles har ansvaret for at data blir håndtert på en god måte, og at leverandøren kun kan behandle opplysninger for å levere tjenesten til oss. De har ikke anledning til å behandle data på annen måte enn slik vi bestemmer, og kan ikke benytte opplysningene til egne formål. Vi inngår avtaler med tjenesteleverandører i tråd med kravene i lovgivningen.

Behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS tillates kun i tilfeller hvor vi anser at mottaker oppfyller kravene i GDPR.

Sporing via tredjeparts informasjonskapsler

På våre nettsider vil det også forekomme informasjonskapsler fra andre aktører. I de fleste tilfeller er dette annonsører som benytter informasjonskapsler for å måle for eksempel hvor mange som har sett en annonse, samt tilpasse hvilke annonser du eksponeres for. For tjenester som har apper i Apple iOS, blir slik sporing hindret. Du kan skru av personalisering av reklame fra alle våre reklamepartnere på www.youronlinechoices.com. Les mer om hvordan data benyttes til annonser her og hvordan du kan styre bruken av informasjonskapsler her.

Forskning

Polaris Media er opptatt av å bidra til positiv samfunnsutvikling, blant annet gjennom deltakelse i forskningsprosjekter. For å skape verdi fra slik forskning kan det være nødvendig å dele opplysninger med forskningsinstitusjoner som samarbeider med Polaris Media. I slike tilfeller vil det inngås samarbeidsavtaler som sikrer at opplysninger anonymiseres, kun benyttes i forskningssammenheng og behandles konfidensielt i henhold til god forskningsetikk og gjeldende regelverk.

Hvilke opplysninger behandles og hva brukes de til?

Vi behandler opplysninger om våre brukere til en rekke formål. Fellesnevneren for disse er at data benyttes til å skape bedre tjenester for brukere og annonsører, eller at bruken av data er nødvendig for å kunne levere de tjenester som brukerne har bestilt fra oss.

Under går vi mer i detalj på hvordan opplysninger om deg som bruker benyttes innenfor for de tre viktigste virksomhetsområdene; redaksjon, abonnement og annonse.

Redaksjon

Det er avgjørende for oss å forstå hvordan brukerne benytter våre tjenester, og hva de er opptatt av. For å følge utviklingen i bruken av våre tjenester, samler vi statistikk om bruken av våre digitale produkter. Denne statistikken benyttes på aggregerte nivå for å følge utviklingen på våre produkter, for å se endringer i adferd over tid, og i det daglige arbeidet for å se hvilket innhold som blir lest. Det er også et grunnlag for å drive videre produktutvikling både av tjenester og innhold. Eksempler på slik statistikk er hvor mange brukere og sidevisninger vi har, hvor mange som leser en gitt sak, hvor brukerne kommer fra, hvilke enheter brukerne konsumerer innhold på osv.

Vi ønsker å tilby brukerne våre en mest mulig relevant nyhets- og brukeropplevelse når de benytter våre digitale produkter, enten det er relatert til det aktuelle nyhetsbildet eller knyttet til lesernes preferanser. For å skape slike brukeropplevelser, samler vi inn opplysninger om hva brukerne leser. Basert på brukernes lesehistorikk kan vi i enkelte tilfeller tilpasse hvilket innhold som vises til den enkelte bruker, eksempelvis la være å tipse om saker man allerede har lest, eller fremheve saker som i større grad passer med brukernes tematiske interesser.

Abonnement

Når du abonnerer på våre tjenester er vi avhengig av en rekke personopplysninger for å kunne oppfylle vår avtale med deg som kunde. Vi må vite hvor vi skal levere papiravisa, hvor vi skal sende sms-varsling hvis leveransen er forsinket eller hvilke e-post du har koblet opp til din innloggingskonto. I tilknytning til våre abonnement og tjenester tilbyr vi også kundeservice. For å tilby slike tjenester samler vi inn opplysninger som brukes under kundedialogen. For enkelte av våre mediehus tas det også lydopptak av henvendelser på telefon, som brukes til opplæring og kompetanseutvikling av våre kundebehandlere. Før lydopptak tas, gis innringeren mulighet til å reservere seg mot dette.

Vi ønsker også å tilby en god brukeropplevelse i flere kanaler, derfor sender vi også jevnlig e-post med redaksjonelle nyheter, gode tilbud og annet innhold til våre abonnenter og lesere.

Merk: Enkelte mediehus i Polaris Media har egne kundeklubber, kulturkalendere og liknende tjenester. Disse er ikke nevnt i denne oversikten.

Annonse

Annonser er en av de to store inntektsstrømmene til mediehus i konsernet, og de bidrar til å finansiere viktig journalistikk. For å tilby mest mulig relevante annonseprodukter for annonsører og brukere, benytter vi i enkelte tilfeller informasjon om brukerne til å filtrere bort annonser. På denne måten kan man tilpasse annonseringen slik at den antas å være mest mulig relevant for hver enkelt bruker. Dette omtales ofte som målrettet annonsering, dvs. at man kun viser enkelte annonser til en gruppe brukere som har høyere interesse for det aktuelle annonsebudskapet. Alle får altså ikke se samme annonse.

Vi tilbyr annonsører å målrette sine annonser basert på segmenter av brukere – ikke enkeltbrukere – for eksempel kvinner/menn, alderssegmenter med 10 års intervall, geografiske segmenter på fylke- og kommunenivå, samt generelle interessemålgrupper som for eksempel sportsinteresserte. I tillegg brukes data til å styre leveringen av annonser slik at samme bruker ikke får samme annonse altfor mange ganger, og til rapportering til annonsør, eksempelvis hvor mange så annonsen, antall klikk osv.

Annonsører som selv har innhentet data om sine brukere på et selvstendig lovlig behandlingsgrunnlag kan bruke disse dataene når de kjøper annonser programmatisk. Dersom annonsøren allerede har et forhold til deg som bruker, kan annonsøren bruke den informasjon du har tillatt annonsøren å bruke til å tilpasse sine budskap til deg. I slike tilfeller benytter annonsørene sine egne data, og dette er ikke data som mediehuset innehar eller har innsyn i. Koblingen mellom deg som bruker og annonsøren vil i de fleste slike tilfeller være knyttet til at du har informasjonskapsler lagret på din enhet som annonsørene gjenkjenner, men som mediehusene ikke har kjennskap til. For tjenester som har apper i Apple iOS, blir slik sporing hindret. Du kan lese mer om annonsørers bruk av cookies for å gjenkjenne brukere, og hvordan du kan deaktivere eller fjerne cookies, i kapittelet om informasjonskapsler.

Lagringstid

Personopplysninger vi behandler skal ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Hvor lenge opplysninger må oppbevares avhenger av formålet. Det er etablert klare regler og rutiner for sletting av opplysninger.

For enkelte opplysninger må vi også forholde oss til andre lover, for eksempel Bokføringsloven, når vi skal slette opplysninger. Enkelte opplysninger som innhentes i forbindelse med abonnementskjøp og kjøp av rubrikkannonser kan falle inn under regnskapslovens dokumentasjonskrav, og må oppbevares i den periode Bokføringsloven krever før de kan slettes. Dette gjelder også i tilfeller hvor brukere ber om å få sine data slettet. I slike tilfeller vil vi kun slette de opplysninger vi ikke er pålagt å oppbevare som følge av andre lover.

Lokal lagring og informasjonskapsler (cookies)

Lokal lagring av data innebærer at ulike typer data lagres lokalt på din enhet via nettleseren din. Lokalt lagrede data kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger og identifikatorer som gjør det mulig å gjenkjenne en nettleser eller bruker fra besøk til besøk. «Cookies» er en type lokalt lagret data.

Typer av lokal lagring

Det finnes forskjellig typer av informasjonskapsler, som kan klassifiseres på forskjellige måter.

Etter utløpstid

 • Sesjonslagring – inneholder kun data fra ditt aktuelle besøk, når du avslutter sesjonen din vil data bli slettet fra din enhet. For eksempel når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår enheten helt av, vil den sesjonsbaserte dataen slettes automatisk.
 • Vedvarende lagring – denne informasjonen forblir lagret etter at du avslutter din sesjon, inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende lagring kan slettes manuelt i din nettleser.

Etter hvilket domene de tilhører

 • Førstepart – settes av den som driver nettstedet brukeren besøker. Dette er informasjonskapsler mediehusene styrer, blant annet for at nettsiden skal fungere som slik den skal og for at du som bruker skal få en best mulig opplevelse.
 • Tredjepart – settes av andre enn den som driver nettstedet. Dette kan for eksempel være annonsører som ønsker å måle klikk og visninger på annonser.

Lokal lagring kan inndeles i følgende kategorier

 • Nødvendige innstillinger

  Enkelte informasjonskapsler kan inneholde informasjon som forteller nettavisen hvordan den skal presenteres for å fungere i din nettleser, og enkelte funksjoner på nettsidene er avhengige av å kunne mellomlagre informasjon for å fungere.

 • Funksjonsforbedringer

  Eksempel: Når du huker av «husk meg» ved innlogging vil en kode lagres i din nettleser som forteller nettavisen at du skal logges inn automatisk ved neste besøk.

 • Analyse og tilpasning av innhold

  Våre analyseprogrammer som gir oss oversikt over lesertall og bruk er avhengig av informasjonskapsler som gjenkjenner din nettleser over tid. Dette gjør at vi kan se hvor mange som leser nyheter hver dag. Disse kapslene vil også bidra til at vi kan tilpasse og forbedre tjenestene våre.

 • Annonse

  Innenfor annonsering brukes informasjonskapsler primært til tre ting; til å analysere bruk for å tilpasse/målstyre annonseringen, til å gjenkjenne brukerne for å styre leveransene av annonser, og til å rapportere på effekt på annonsene. Informasjonskapsler gjør i denne sammenheng at man gjenkjenner en nettleser over tid, og eksempelvis kan vite hvor mange ganger en annonse har blitt vist i den aktuelle nettleseren. Dette kan brukes til å begrense hvor mange ganger en bruker får se samme annonse, samt rapportere på hvor mange forskjellige enheter annonsen har blitt vist til. For tjenester som har apper i Apple iOS, blir sporing for tilpasning/målstyring av annonser hindret, men det benyttes informasjonskapsler for å telle, rapportere og frekvensstyre antall ganger en annonse er vist for en enhet.

Verktøy som bruker informasjonskapsler

Nedenfor følger en liste over verktøy som benyttes i Polaris Media. Du kan deaktivere innsamling av data ved å klikke på lenkene under for de enkelte verktøy og velge «opt out». Merk at disse «opt out»-funksjonene er basert på informasjonskapsler, og valget må gjøres per enhet/nettleser.

Du kan begrense hvilke opplysninger vi kan bruke til målretting av annonser, gjennom innstillingene i din «Schibsted-konto» her.

Det finnes også gratis tjenester som www.youronlinechoices.com/nor/ som lar deg avstå fra mange sporingsteknologier samtidig.

Analyse, innsikt og tilpasning

 • Piano (tidligere Cxense)

  Lagrer cookie for å huske deg fra besøk til besøk. På denne måten kan vi som mediehus skaffe oss et realistisk bilde av hvor mange som leser sakene våre. Piano kan også lagre cookies for å kunne tilby tilpasset innhold.

 • Facebook

  Facebook bruker cookies for å 1) huske at du har mottatt et budskap (f.eks. «at du har sett en av våre annonser») og 2) for å registrere om du har kjøpt en tjeneste av oss slik at du slipper å motta salgsannonser på din Facebook-vegg.

 • Google analytics

  Mediehuset kan benytte analyse- og annonsetjenester fra Google.  Du finner informasjon om Googles tjenester og hvordan du kan påvirke Google sin bruk av personopplysninger på: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på: https://myaccount.google.com.

 • Kilkaya

  Kilkaya er et analyseverktøy for publisister. Kilkaya bruker cookies for å logge analysedata, slik som sidevisninger, visningstid, unike brukere osv., og lagrer dette på et aggregert nivå. Dette brukes til å rapportere på antall brukere, og tilpasse sidevisninger.

Annonserelaterte tjenester

 • Schibsted Pulse

  Pulse brukes for å gjenkjenne brukerne, og danner grunnlag for målstyring av annonser i samarbeid med Schibsted. Les mer om samarbeidet om annonseteknologi med Schibsted i eget avsnitt i denne policyen. For tjenester som har apper i Apple iOS, benyttes ikke Schibsted Pulse til å gjenkjenne bruker for å målstyre annonser.

  Schibsted Pulse benyttes også til innsikt, analyse av tilpasning av sitene, men hvor data holdes separert fra data som benyttes til annonseformål nevnt over, og hvor Polaris Media er ansvarlig for behandlingen.

 • Xandr (tidligere Appnexus)

  Xandr er vårt primære annonsesystem, som bruker cookies bl.a. for å måle hvor mange som ser en annonse, styre hvor mange ganger annonser vises til hver bruker og rapportere på statistikk

 • Meetrics

  Meetrics er et verktøy som brukes for å måle kvaliteten på annonsevisninger og identifisere svindelforsøk (fraud prevention).

 • Øvrige annonsesystemer

  Enkelte andre annonsesystemer har også tilgang til å vise annonser på våre nettsider.

 • Innen programmatisk (automatisert) annonsesalg samarbeider Polaris Media med Adform som salgsplattform. Denne salgsplattformen sender forespørsler til kjøpsplattformer, der annonsører kan legge inn bud på annonsevisninger. Denne salgsplattformen bruker cookies/informasjonskapsler for å tilpasse/målstyre annonseringen, til å gjenkjenne brukerne for å styre leveransene av annonser, og til å rapportere på effekt på annonsene. For tjenester som har apper i Apple iOS, blir slik sporing hindret. Du kan velge å ikke la Adform lagre cookies/informasjonskapsler ved å klikke her, eller via www.youronlinechoices.com/nor/.

  I innstillingene i nettlesere finner du som regel en oversikt over alle cookies/informasjonskapsler som er lagret. Du kan deaktivere eller slette informasjonskapsler i din nettleser. Beskrivelse av hvordan dette gjøres for den enkelte nettleser finnes lenger ned i personvernerklæringen, under avsnittet «Hvordan deaktiverer jeg informasjonskapsler (cookies)?»

Andre tjenester

 • Unbounce

  Unbounce er en tjeneste som lar oss promotere gode tilbud på nettavisen, samt å informere når det er spesielle hendelser, f.eks. ved spesielle avisdager, jubileer og liknende. Unbounce bruker cookies for å 1) sørge for at du bare får våre tilbud et visst antall ganger, og 2) telle antallet personer som ser våre budskap.

 • JW Player

  JW Player lagrer cookies for å sikre at du som bruker kan spille av video sømløst på alle plattformer og enheter.

 • Schibsted konto

  Schibsted konto (tidligere «SPiD) lagrer cookies for at du skal kunne logge inn. I tillegg kan du velge å lagre en cookie for å huske deg fra besøk til besøk ved å huske av «husk meg» knappen ved innlogging.

 • Segment

  Segment lagrer en cookie for å gjenkjenne innloggede brukere, og muliggjør automatisert kommunikasjon med abonnenter ved f.eks. endringer i avislevering.

 • C3 Metrics

  Verktøy som brukes for attribusjonsmodellering, dvs. estimere hvor viktig ulike kanaler er i en kampanje.

Hvordan deaktiverer jeg informasjonskapsler (cookies)?

I innstillingene i nettlesere finner du en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret. Det er også mulig å laste ned utvidelser til din nettleser som er utviklet spesielt for at du skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer som er aktive på ulike nettsider.

Det finnes også gratis tjenester som www.youronlinechoices.com/nor/ som lar deg avstå fra mange sporingsteknologier samtidig.

Du kan deaktivere eller slette informasjonskapsler i din nettleser. Fremgangsmåten varierer mellom nettlesere. Lenkene nedenfor peker på fremgangsmåter for de meste brukte nettleserne:

For andre nettlesere henviser vi til leverandørens dokumentasjon. Vær oppmerksom på at å deaktivere informasjonskapsler kan føre til at du mister funksjonalitet, f.eks. kan du måtte logge deg på hver gang du benytter tjenesten.

Spesielt om tredjeparts informasjonskapsler for annonseformål

Når du bruker våre tjenester kan annonsører plassere informasjonskapsler for å måle sin egen annonsering, for eksempel telle visninger og klikk. Annonsørene og deres leverandører er underlagt tydelige retningslinjer for bruk av data som samles, og annonsørene har ikke lov til å bruke data de samler hos oss til å bygge profiler og interessegrupper for å tilpasse annonsering andre steder. Nærmere beskrivelse av retningslinjene finner du i vår datapolicy for annonsører.

For tjenester som har apper i Apple iOS, blir slik sporing hindret.

Polaris Medias retningslinjer for annonsørers bruk av data

Bruk av data fra våre tjenester

Formålet med våre retningslinjer for annonsørers bruk av data er å regulere hva annonsører har tillatelse til å samle av informasjon fra våre digitale tjenester. Kort fortalt tillater vi at det samles informasjon for måling og rapportering, men ikke for å bygge profiler/segmenter som brukes videre i annen markedsføring. Disse retningslinjene gjelder for all digital annonsering på tjenester tilknyttet mediehus i Polaris Media, både for annonsører, byråer eller andre tredjeparter som kjøper annonser. For tjenester som har apper i Apple iOS, blir slik sporing hindret.

Kjøp av annonsering på våre tjenester medfører ansvar for at følgende vilkår og betingelser overholdes, samt at man sørger for at eventuelle datterselskaper, kunder og/eller leverdører også overholder betingelsene.

Dersom du som annonsekjøper har spørsmål til betingelsene, ta kontakt.

De fleste norske mediehus har gått sammen om å lage felles retningslinjer for annonsørers bruk av data. Disse finner du her.

Bruk av annonsørens egne data

Dersom annonsører bruker egne data for å målstyre annonsering på Polaris Media sine tjenester, må annonsøren garantere for at det er etablert et lovlig behandlingsgrunnlag for bruk av disse dataene, for eksempel at annonsøren har en berettiget interesse eller har innhentet samtykke til bruk av data. Brukere som ønsker må enkelt kunne velge å ikke motta tilpasset reklame fra annonsøren.

Dine personvernrettigheter

Som leser av våre produkter har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har registret om deg. Du har rett til;

 • Innsyn i dine personopplysninger og dataportabilitet

  Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg. Du kan be om innsyn eller utøve din rett til dataportabilitet gjennom MinSide hos ditt mediehus. Alle data vil bli utlevert i et maskinlesbart format.

 • Retting av feilaktige data

  Du har rett til å be om å få rettet opp feilaktige eller ufullstendige opplysninger vi har lagret om deg. Retten til å få rettet data kan være begrenset av annen lovgivning. Du kan når som helst endre dine opplysninger på din Schibsted-konto. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes kan du kontakte oss direkte.

 • Sletting av personopplysninger

  Du har rett til å be om å få slettet dine personopplysninger. Retten til å få slettet persondata kan være begrenset av annen lovgivning. Du kan be om sletting av data via MinSide hos ditt mediehus.

  Dersom det bes om sletting av konto som fortsatt har aktivt abonnement, vil ikke sletting kunne gjennomføres da mediehusene har en forpliktelse til å fortsatt levere det kjøpte produktet ut avtaleperioden. Dersom aktiv brukerkonto ønskes slettet må derfor aktive abonnement avsluttes først. Dette kan gjøres på MinSide eller ved å ta kontakt med kundeservice.

 • Motsette deg og begrense behandling

  I enkelte sammenhenger har vi anledning til å behandle personopplysninger om personer dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, forutsatt at det ikke medfører fare for de registrertes personvern som veier tyngre enn de legitime interessene. I slike tilfeller har du som registrert som hovedregel rett til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg. Du kan i enkelte sammenhenger også be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Du kan benytte deg av kontrollmulighetene som finnes på MinSide hos ditt mediehus og på Schibsted konto for å begrense behandlingen av dine data.

Ønsker du å rette, slette eller hente ut dine personopplysninger kan du gjøre dette på Min Side hos ditt mediehus. For andre henvendelser kan du kontakte kundeservice.

Vi minner om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan f.eks. innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personer sine rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi lovkrav eller andre hensyn stiller krav til f.eks. lagringstid. Eksempelvis setter regnskapsloven rammer for hvor lenge opplysninger om transaksjoner skal oppbevares.

Spesielt om journalistikk

Våre mediehus behandler personopplysninger som en del av sin journalistiske virksomhet. Av hensyn til ytringsfriheten og kildevernet gjelder derimot ikke personvernlovgivningen for journalistikk. Ingen kan med henvisning til personvernlovgivningen kreve å få fjernet innhold som er publisert hos våre mediehus, eller kreve fullt innsyn i kildematerialet. Vi har sterkt fokus på kildevern og informasjonssikkerhet, og sterk bevissthet rundt at personopplysninger som benyttes i den redaksjonelle prosessen skal behandles sikkert og i tråd med gjeldende regelverk.

Om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 år relatert til markedsføringsformål. Behandling av opplysninger om personer under 15 år kan likevel være aktuelt ved familiedeling av abonnement eller andre relevante tjenester.

Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger der dette ikke er ønskelig, vil vi vurdere å slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet og når det er nødvendig. Foresatte kan kontakte oss som angitt nederst på siden for å varsle om slike forhold.

Om Polaris Media og omfanget av denne personvernerklæringen

Polaris Media ASA er et mediehuskonsern bestående av lokale og regionale mediehus. Denne personvernerklæringen gjelder for alle mediehus og nettsteder innenfor Polaris Media konsern i Norge som benytter samme teknologiske løsninger. For tiden omfatter det:

Adresseavisen Folkebladet Romsdals Budstikke
Agderposten Fosna-Folket Steinkjer24
Altaposten Fædrelandsvennen Sunnhordland
Andøyposten Grimstad Adressetidende Sunnmørsposten
Avisa Sør-Trøndelag Harstad Tidende Trønderbladet
Bladet Hitra-Frøya Varden
Brønnøysunds Avis Innherred Vennesla Tidende
Bømlo-Nytt iTromsø Vesterålen Online (VOL.no)
Driva Lillesands-Posten Vesteraalens Avis
Dølen Lindesnes Vestlandsnytt
Fjordabladet Lister Vigga
Fjordenes Tidende Mediehuset OPP Vikebladet Vestposten
Fjordingen Møre-Nytt Våganavisa
Fjuken Nyss Åndalsnes Avis
Stjørdals-Nytt Frøya

Vår garanti til deg

Å forvalte dine data på en trygg, brukervennlig og ansvarlig måte er en av våre viktigste oppgaver. Når du bruker våre tjenester skal du være trygg på at sporene du etterlater deg forvaltes på en forsvarlig måte.

For henvendelser om dine persondata henvender du deg til kundeservice i ditt mediehus eller så kan du logge inn på Min Side.

Dersom du har spørsmål eller innspill til hvordan vi kan forbedre oss, kan du kontakte vårt personvernombud på personvern@polarismedia.no

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Endringer i vår personvernpolicy

Vi vil med jevne mellomrom oppdatere vår personvernpolicy for å gjenspeile endringer i lovverk, bruk av verktøy, endringer i praksis eller oppdatering på brukernes rettigheter. Denne siden vil til en hver tid inneholde gjeldende personvernerklæring.

Denne siden ble sist oppdatert 03.09.2021